Riksbanken reducerar antalet avdelningar

Datum

Riksbankens direktion beslutade vid gårdagens sammanträde att föreslå riksbanksfullmäktige att delar av verksamheten omorganiseras. Fullmäktige, som fastställer Riksbankens arbetsordning, väntas ta ställning till förslaget vid sammanträdet den 13 maj.
 
Direktionens förslag innebär att tre mindre avdelningar - internationella avdelningen, informationsavdelningen och direktionsavdelningen - slås ihop till en större stabsavdelning. Dessutom föreslås att forskningsavdelningen infogas i avdelningen för penningpolitik samt att riskkontrollavdelningen infogas i avdelningen för finansiell stabilitet. Reduceringen av antalet avdelningar syftar till att effektivisera ledningen och underlätta styrningen av banken.

 

Till chef för den nya stabsavdelningen avser direktionen att utse Mats Galvenius, idag chef för avdelningen för marknadsoperationer (MOP). Ny chef för MOP kommer att utses inom kort. Nuvarande chefen för direktionsavdelningen Björn Hasselgren kvarstår som avdelningschef med ansvar för bankens bolagsfrågor och riksbanksfullmäktiges kanslifunktion.

 

Den nya organisationen föreslås träda i kraft den 1 juni 2004.

Kontaktinformation

Tomas Lundberg, pressekreterare, tel. 08-787 02 15

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?