Nyheter

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till -0,50 procent
Kalenderuppgifter för 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 december 2016
Nordisk-baltisk överenskommelse om samarbete kring gränsöverskridande banker
Så kollar du att sedeln är äkta
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 7 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 15 december 2016
Bok om ekonomipriset av Riksbankens Gabriel Söderberg
Ny överenskommelse mellan myndigheterna om finansiell stabilitet och krishantering
Ekonomisk kommentar: Prognoser och penningpolitik
Riksbanken bidrar till IMF:s utlåning till låginkomstländer
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 8 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 december 2016
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik - specialutgåva
ESRB varnar Sverige om sårbarheterna på bostadsmarknaden
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 1 december 2016
Riksbanksstudie: De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 24 november 2016
IMF:s rapporter om Sveriges ekonomi och finansiella sektor
En Selma för fred
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 17 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 10 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 11 november 2016
God tillgång till betalningstjänster men svårt att göra insättningar
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 3 november 2016
Betalningsrådet ser över om betalningar fungerar i en kris
Värdefull inblick ska leda till förbättringar
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 27 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 28 oktober 2016
Skingsley medordförande i arbetsgrupp för World Economic Forum
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 21 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 20 oktober 2016
Hart och Holmström får ekonomipriset 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 14 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 13 oktober 2016
Ingves, af Jochnick och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Ny broschyr om sedel- och myntutbytet till alla hushåll i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 7 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 6 oktober 2016
Påminnelse: Pressinbjudan: Den 3 oktober kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten, 1-, 2- och 5-kronan
Riksbanken publicerar IMF:s utlåtande om Sveriges ekonomi
Pressträff om IMF:s utvärdering av den svenska ekonomin
Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av att minska hushållens skuldsättning?
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 29 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 30 september 2016
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 23 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 22 september 2016
För- och nackdelar med olika målvariabler och intervall
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 15 september 2016
Rättelse av tabell i Penningpolitisk rapport
IMF:s utvärdering av den finansiella stabiliteten i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 9 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 8 september 2016
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och räntemarknaden i Sverige
Den svenska finansmarknaden 2016
Marianne Nessén på Feds konferens i Jackson Hole
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 2 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 1 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 25 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 augusti 2016
Ekonomisk kommentar: Definitioner av inkomst och skuld i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 19 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 11 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 augusti 2016
EBA redovisar stresstester av europeiska banker
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 4 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 juli 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 juli 2016
Kalenderuppgifter första halvåret 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 juli 2016
Referensräntan fastställd till -0,50 procent
Brittiska folkomröstningen: Kommentar efter den svenska‎ marknadens öppnande
IT-vänliga svenskar betalar gärna digitalt
Kommentar om folkomröstningen i Storbritannien
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 30 juni 2016
Möt Riksbanken i Almedalen
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 7 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 16 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 juni 2016
Riksbankens macroprudential conference 21-22 juni
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 juni 2016
Ekonomisk kommentar: Marknadslikviditeten på den svenska obligationsmarknaden och dess betydelse för den finansiella stabiliteten
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 maj 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 19 maj 2016
Så här ser man om en sedel är äkta eller falsk
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 maj 2016
Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv
Rethinking the Central Bank’s mandate – konferens 3-4 juni
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 april 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 april 2016
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s vårmöte
Riksbanken svarar på Goodfriends och Kings utvärdering
Ekonomisk kommentar: Prisindex för inflationsmålet
Nordeas planerade ombildning ökar svenska statens åtagande
IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 april 2016
Ny sida om betalningsstatistik
Riksbankens årsredovisning 2015
Lån till IMF för utlåning till låginkomstländer
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 april 2016
Ekonomisk kommentar: TLAC och svenska banker
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 31 mars 2016
Redogörelse för penningpolitiken 2015
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Svenska folket vet – men är de beredda att handla?
Inför lagkrav på bankernas kontantservice
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 mars 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 mars 2016
Felaktiga uppgifter om kontanter
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 mars 2016
Myrdalpriset 2015 till Riksbankens Conny Olovsson och Paul Klein, Stockholms universitet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 februari 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 18 februari 2016
Riksbankens verksamhet 2015: Fortsatt expansiv penningpolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 februari 2016
Finansieringen av IMF har förstärkts
Finansinspektionens förslag till amorteringskrav
Ändrad dag för publicering av protokoll
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 4 februari 2016
ESRB publicerar rekommendationer för effektivare makrotillsyn i EU
Thomas Östros tillträder som exekutivdirektör vid IMF
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 januari 2016
Riksbanken välkomnar finansutskottets utvärdering om penningpolitiken
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 januari 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 januari 2016
Europeiska systemrisknämnden analyserar fastighetsmarknader och kriser i EU
Referensräntan fastställd till noll procent
Sedel- och myntutbytet – viktiga datum 2016
Kalenderuppgifter för 2016
Riksbanken tar över beräkningen av KIX-vikter
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 december 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 december 2015
Ekonomisk kommentar: Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 december 2015
Ekonomisk kommentar: Hur kan centralbanker bäst använda sig av Big Data?
IMF:s rapport om Sveriges ekonomi
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 december 2015
Hur kan penningpolitiken ta hänsyn till osäkerhet och risk?
Två ekonomiska kommentarer: Effekter av höga värderingar och låga räntor på den finansiella stabiliteten
Den svenska betalningsmarknaden i förvandling
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 november 2015
Varför har inflationen varit så låg?
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 19 november 2015
Ingves och Ohlsson i utfrågning om penningpolitiken
Allt fler vet allt mer om sedel- och myntutbytet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 november 2015
Ekonomisk kommentar: Hur står sig Riksbankens omvärldsprognoser?
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 5 november 2015
Finansdepartementets förslag om ny bestämmelse om amorteringskrav
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 29 oktober 2015
Ny film om riksbankshuset
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 oktober 2015
Riksbankens köp av statsobligationer – hur fungerar de?
Angus Deaton får ekonomipriset 2015
Baselkommittén prioriterar riskvägda tillgångar i slutförandet av Basel III-regelverket
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 15 oktober 2015
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 8 oktober 2015
Ekonomisk kommentar: Hur långt kan reporäntan sänkas?
Pressinbjudan: Den 1 oktober kommer de första nya sedlarna
Riksbanken publicerar IMF:s utlåtande om Sveriges ekonomi
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi tisdag 29 september
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 1 oktober 2015
Ingves och Skingsley i utfrågning om penningpolitiken
Utbudet av bostäder i Sverige
Makrotillsyn – effekterna på ekonomin och interaktionen med penningpolitiken
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 24 september 2015
Blir den nya 2-kronan ogiltig efter nio månader?
Ränta och inflation i ljuset av Irving Fisher
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Broschyr om utbytet av sedlar och mynt skickas ut till alla hushåll
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 17 september 2015
Riksbanken ordnar workshop om big data
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 10 september 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 4 september 2015
Ekonomisk kommentar: IMF:s utlåning - hur fungerar det?
Riksbanken förlänger låneavtalet med IMF
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 27 augusti 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 20 augusti 2015
Den svenska finansmarknaden 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 13 augusti 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 30 juli 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 juli 2015
Därför är det viktigt att inflationen stiger mot målet
Riksbankens underlag till Finansiella stabilitetsrådet
Myndigheternas gemensamma underlag till Finansiella stabilitetsrådet
Referensräntan fastställd till noll procent
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 3 juli 2015
Möt Kerstin af Jochnick och Martin Flodén i Almedalen
Kalenderuppgifter första halvåret 2016
Sveriges nya sedlar på väg
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 15 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 25 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 11 juni 2015
Ekonomisk kommentar: Hur påverkas samhällsekonomin av makrotillsynsåtgärder?
Två ekonomiska kommentarer: Analyser av räntebindningstid och skuldkvotstak
Riksbanken löser in minnesmynt
Ekonomisk kommentar: Finansiella risker i hushållssektorn
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 4 juni 2015
Finansiell stabilitetsrapport får ny form
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 28 maj 2015
Hur mäts inflationen?
Gemensamt ansvar för finansiell stabilitet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 21 maj 2015
Allmänna villkor för Riksbankens köp av statsobligationer 2015:3
Ekonomisk kommentar: Den senaste tidens inflationsutfall och prognoser
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 7 maj 2015
Ny statistik ger bättre analysunderlag
Ingves kommenterar FI:s beslut om amorteringskravet
Ekonomisk kommentar: Företagsundersökningen kompletterar andra beslutsunderlag
Höga betyg för Riksbanken som arbetsplats
Penningpolitiska rapporten får ny form
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 23 april 2015
Ekonomisk kommentar: Sveriges sparöverskott stabilt i många år – men var finns pengarna?
Amorteringskrav ett steg i rätt riktning
Ingves och Jansson deltar vid Internationella valutafondens (IMF:s) vårmöte
Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv
Riksbanken och SCB fördjupar samarbetet kring statistik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 april 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 9 april 2015
Nya modeller för nowcasting
Riksbankens årsredovisning 2014
Den moderna centralbankens mandat och diskussionen efter krisen
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 mars 2015
Effects of unconventional monetary policy: theory and evidence
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Allmänna villkor, anmälningsblankett och bekräftelse för Riksbankens köp av statsobligationer 2015:2
Redogörelse för penningpolitiken 2014
Använd dina mynt redan nu!
ESRB-rapport om reglering av finansiella instituts innehav av statspapper inom EU
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 12 mars 2015
Ingves och af Jochnick i utfrågning om penningpolitiken: Vi slår vakt om inflationsmålet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 5 mars 2015
Många vet att vi får nya sedlar och mynt – men inte när
Förändringar i det finansiella systemet – vilka blir konsekvenserna?
Betalningsrådet ser över betalningsstatistik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 februari 2015
Allmänna villkor och anmälningsblankett för Riksbankens köp av statsobligationer
Riksbankens remissvar på Kontanthanterings-
utredningens betänkande
Pressinbjudan: De nya sedlarna och mynten visas upp
Riksbankens verksamhet 2014: Expansiv penningpolitik för att få fart på inflationen
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014
Referensräntan fastställd till noll procent
Ekonomisk kommentar: Värdepapperisering – nya initiativ och utmaningar
Kalenderuppgifter för 2015
Banksystemets likviditetsöverskott och räntebildningen
Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv
Ekonomisk kommentar: Har kontanter någon framtid som lagligt betalningsmedel?
Sedelutbytet - hur går det?
Mysteriet med världshandelns svaga tillväxt efter den globala finanskrisen
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Finansiella stabilitetsrådets protokoll
Sverige bland de första att ansluta till ny standard för finansiell statistik
Ingves och Jansson: Utfrågning om penningpolitiken
Konferens: Makrotillsyn – implementering och samverkan
Amorteringskrav - ett steg mot en mer hållbar skuldutveckling
Finansiella stabilitetsrådets möte
Ekonomisk kommentar: Lägre neutral ränta i Sverige?
Ingves: Basel III implementation – Progress, pitfalls, and prospects
Utformingen av likviditetsmåttet NSFR klart
Hur ska banker i kris hanteras? – Riksbankens yttrande över Finanskriskommitténs slutbetänkande
Är det gratis att låna pengar nu?
EBA redovisar stresstester av europeiska banker
Susanne Eberstein utsedd till ny ordförande i riksbanksfullmäktige
Ekonomisk kommentar: Utvecklingen på den svenska marknaden för företagsobligationer
Riksdagen har i dag utsett det nya riksbanksfullmäktige
Jean Tirole får ekonomipriset 2014
Ekonomisk kommentar: En undersökning av likviditetstäckningsgrad (LCR) i svenska kronor
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Vad är Bitcoin?
af Jochnick styrelseledamot i danska Finanstilsynet
Ekonomisk kommentar: Transparensen i de svenska storbankerna ökar
En tudelad arbetsmarknad – om matchningen på den svenska arbetsmarknaden efter den ekonomiska krisen
Ingves: Sista delen i Basel III-regelverket klart
Ekonomisk kommentar: Varför har företagen inte höjt sina priser?
Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv
Penningpolitik och finansiell stabilitet – en enkel historia
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Den svenska finansmarknaden 2014
Ekonomisk kommentar: Det kollektiva pensionssparandets betydelse i det svenska finansiella systemet
Ingves och Flodén: Utfrågning om penningpolitiken
Riksbanken fortsätter analysera hushållens skulder
Sven-Erik Österberg lämnar riksbanksfullmäktige
Referensräntan fastställd till 1 procent
Kalenderuppgifter första halvåret 2015
Ingves får förlängt som ordförande i Baselkommittén
Riksbanken i Almedalen
Ny extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik
Ekonomisk kommentar: Har virtuella valutor påverkat marknaden för betalningar?
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi fredagen 13 juni
Europeiska centralbanken presenterar konvergensrapport
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets andra möte
Stibor synas på nytt – en uppföljning
Kommuniké från det Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj 2014
Finansiella stabilitetsrådets möte
Ny bok om historiska fastighetspriser och annan data
Fortsatt reglering av guldförsäljning
Ingves: Global liquidity regulation, supervision and risk management
Jesper Lindé ny forskningschef på Riksbanken
Ekonomisk kommentar: Hur skuldsatta är de svenska hushållen?
Välkomna till pressträff om hushållens skulder
Ingves: What will Basel III deliver?
Makroscenariot för EBA:s stresstest för europeiska banker klart
Riksbanken i förtroendetoppen
Per Jansson med flera svarar på Svenssons kritik
Den finansiella infrastrukturen i Sverige fungerar väl
Hur den svenska bolånemarknaden har format det finansiella systemet
Christina Jacobsson ny HR-chef
Christina Wejshammar ny chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter
Finanskartan – ny webbplats om finansiell stabilitet
Riksbankens årsredovisning 2013
Övervakningen av den finansiella infrastrukturen fungerar väl
Riksbankens översyn av det penningpolitiska styrsystemet
Redogörelse för penningpolitiken 2013
Online Intermediation and the Terms of Consumer Credit
Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden
Kopplingarna mellan penningpolitik och makrotillsyn
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ingves och Ekholm: Utfrågning om penningpolitiken
Ingves: Restoring confidence in banks
ESRB publicerar vägledning om makrotillsynsverktyg
Nu får Riksbanken en delvis ny organisation
Ingves: Banking on Leverage
Den 28 februari är sista dagen bankerna kan ta emot ogiltiga sedlar
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets konstituerande möte
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 4 juni
Riksbanken får delvis ny organisation från den 1 mars
Riksbankens verksamhet 2013: Expansiv penningpolitik och fokus på finansiella obalanser
Ingves: Finishing the job: next steps for the Basel Committee
Analysgruppens promemorior om hushållens skuldsättning
Riksbanken får pris för öppenhet
Baselkommittén publicerar en slutlig definition av måttet för bruttosoliditet
Tekniska problem med räntor och valutakurser
Referensräntan fastställd till 1,0 procent
9 av 10 svenskar känner till att de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga vid årsskiftet
Konferens: Finansiell integration i den nordisk-baltiska regionen
Begränsad ränte- och valutasök den 10 december
1-kronor tillverkade under 2013 har en specialprägling
Riksbanken reviderar sin kommunikationspolicy
Kalenderuppgifter för 2014
Jubileumsnummer av tidskriften Penning- och valutapolitik: 20 år med inflationsmål
Riksbankens remissvar på utredningen om nya kapitaltäckningsregler
Ingves: Strengthening bank capital – Basel III and beyond
ESRB utvärderar EU-medlemsstaternas utlåning i utländsk valuta
Förväxlingsproblem löst kring nya 5-kronan
Ingves och Flodén: Utfrågning om penningpolitiken
Här finns Riksbankens guld
Protokoll från Samverkansrådet för makrotillsyn
Ekonomisk kommentar: En mer rättvisande bild av Riksbankens inflationsprognoser
Fama, Hansen och Shiller får ekonomipriset 2013
Riksbankens medarbetare rankar sin arbetsplats högt
Ändrad dag för publicering av protokoll
Att identifiera systemviktiga banker i Sverige – vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?
Marknaden för svenska säkerställda obligationer och kopplingar till den finansiella stabiliteten
Ingves och Skingsley: Utfrågning om penningpolitiken
Inflation, arbetslöshet och penningpolitik – nya forskningsrön
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens öppenhet i topp
Ingves: Utfrågning om makrotillsyn
Därför behövs valutareserven
Ekonomisk kommentar: Stresskarta för konsekvensanalys av finansiella chocker
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och räntemarknaden i Sverige
Nyfiken på Riksbanken? Nya filmer berättar mer
Den svenska finansmarknaden 2013
Positivt med besked om makrotillsynen
Därför analyserar Riksbanken hushållens skulder
Tekniska problem med räntor och valutakurser
Referensräntan fastställd till 1 procent
Kalenderuppgifter första halvåret 2014
Ekonomisk kommentar: Krav på bruttosoliditet – vad är det och behövs det?
ESRB om val av makrotillsynsinstrument
Riksbankens remissvar på Flam-utredningen
Riksbankens remissvar på Finanskriskommitténs delbetänkande
Fyra viktiga fokusområden för massbetalningsmarknaden
Förlängd remisstid
Inflationsmålet 20 år – lärdomar och utmaningar
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi fredagen den 31 maj
Marianne Olsson ny chef för administrativa avdelningen
Ekonomisk kommentar: Search for yield – en jakt på avkastning i en lågräntemiljö
Riksbankens datakommunikation fungerar normalt igen
Ekonomisk kommentar: Riksbankens prognoser står sig väl
Störningar i Riksbankens datakommunikation
Ekonomisk kommentar: Kontracykliska kapitalbuffertar - en beräkningsmetod
Ny statistik över svenska emissioner av värdepapper
Förbättringar i enskilda system och i svensk lag kan stärka den finansiella infrastrukturen
Många länder har nu infört Basel III-överenskommelsen
Riksbankens årsredovisning 2012
Vidareutveckling av indexet för finansiell stress för Sverige
Redogörelse för penningpolitiken 2012
Algoritmisk handel på valutamarknaden
Specialprägling på 1-kronan 2013
Finansmarknadernas globalisering efter den globala finanskrisen
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
”Vart är vi på väg? Prioriteringar och teman för Baselkommittén” – tal av Stefan Ingves
RIX-systemet fungerar normalt igen
RIX-systemet fungerar med reservrutiner
Driftstörningar i RIX-systemet
Protokoll från Samverkansrådet för makrotillsyn
Ingves och af Jochnick: Utfrågning om penningpolitiken
Ekonomisk kommentar: Inflationen, arbetslösheten och penningpolitiken
ESRB: bankers finansiering och reglering av penningmarknadsfonder
Riksbankens verksamhet 2012: Expansiv penningpolitik och aktivt stabilitetsarbete
Skriften Riksbanken och finansiell stabilitet är uppdaterad
Utredningen om Riksbankens balansräkning
From ideas to implementation – tal av Stefan Ingves
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 27 maj
Ny överenskommelse i Baselkommittén om likviditetsmått
Referensräntan fastställd till 1,0 procent
Riksbanksstudier: Kontracykliska kapitalbuffertar som ett makrotillsynsverktyg
Nykredit Bank A/S ny primär penningpolitisk motpart hos Riksbanken
Valutareserven förstärks
Ändrad dag för publicering av protokoll
Ekonomisk kommentar: Derivatmarknaden står inför stora förändringar
Ann-Leena Mikiver ny informationschef
Ekonomisk kommentar: Spindelnätsdiagram som ett redskap för en sammanfattande stabilitetsbedömning
Riksbankens utredning om Stibor
Current focus of the Basel Committee: Raising the bar
Inteckning av tillgångar och dess betydelse för finansiell stabilitet
Hämta räntor- och valutakurser till egen applikation eller tjänst
Ingves och Jansson: Utfrågning om penningpolitiken
50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter 31 december 2013
Svensk verktygslåda för makrotillsyn
Riksbankens företagsundersökning – en snabb konjunkturindikator
Penningpolitik och arbetslöshet: En begreppsöversikt
Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?
Lars E.O. Svensson tilldelas IVAs stora guldmedalj
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens penningpolitiska åtgärder under finanskrisen - utvärdering och lärdomar
Roth och Shapley får ekonomipriset 2012
Protokoll från Samverkansrådet
Ändrade regler för säkerheter
Regelverket för värdetransportbolag bör ses över
Baselkommittén har granskat EU, USA och Japan
Ekonomisk kommentar: Riksbankens uppfyllelse av inflationsmålet i ett längre tidsperspektiv
Ingves och Ekholm: Utfrågning om penningpolitiken
Sveriges nya mynt presenteras den 11 september
Ändrad dag för publicering av protokoll
Den svenska finansmarknaden 2012
Rättelsebeslut: Referensränta fastställd till 1,50 procent
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Nya kalenderuppgifter för 2013
Ekonomisk kommentar: Skatteplanering kan ha bidragit till hög skuldsättning hos svenska företag
De första nya sedlarna kommer i oktober 2015
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 1 juni
Inbjudan: Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi
Utställning om Sveriges nya sedlar
Lars E.O. Svensson har utnämnts till hedersledamot i American Economic Association
Ekonomisk kommentar: Det penningpolitiska styrsystemet och erfarenheterna av den finansiella krisen
Fortsatt högt förtroende för Riksbanken
Välkommen till Riksbankens nya webbplats
Riksbanken beredd att låna ut minst 10 miljarder dollar till Internationella valutafonden
CPSS och IOSCO publicerar nya principer för system i den finansiella infrastrukturen
Kommunikationspolicy för finansiell stabilitet
Riksbanken har bytt namn på Twitter
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011
ESRB kommenterar nya kapitaltäckningsregler i offentligt brev
Riksbankens årsredovisning 2011 nu i tryck
Christina Nyman ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Protokoll från Samverkansrådet
Riksbanken på Twitter
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Ekonomisk kommentar: Riksbankens utlåning till Internationella valutafonden, IMF – hur och varför?
Stefan Ingves belönas med medalj från kungen
Ökad statsfinansiell oro präglade Riksbankens verksamhet under 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ny sökfunktion för räntor- och valutakurser
Ny sökfunktion för räntor- och valutakurser
Riksbanken och Finansinspektionen startar ett samverkansråd för makrotillsyn
ESRB ger rekommendationer om nationella mandat för makrotillsyn och om finansierings- och likviditetsrisk i amerikanska dollar
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
En samhällsekonomisk analys av bankernas kapitalnivåer
Riksbanken svarar på Goodharts och Rochets utvärdering
Ekonomisk kommentar: En systemriskindikator för det svenska banksystemet
Ingves: Talk is cheap – putting policies into practice
Åtgärder för att stärka den europeiska banksektorn
Riksbanken utsedd till årets employer branding-företag 2011
ESRB utfärdar rekommendation om utlåning i utländsk valuta
Ekonomipriset 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Sveriges nya sedlar - åtta går vidare i designtävlingen
Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering
Svensson presenterade uppsats vid Brookingskonferens
Utvärdering av penningpolitiken
Den svenska finansmarknaden 2011
Ingves presentation i finansutskottet
Stresstest av europeiska banker
Ekonomisk kommentar: Finns det systematik i SCB:s revideringar av BNP-tillväxten?
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Nya kalenderuppgifter för 2012
Ingves ny ordförande i Baselkommittén
Sven-Erik Österberg ny vice ordförande i riksbanksfullmäktige
Centralbankernas roll i det finansiella stabilitetsarbetet
Ekonomisk kommentar: KPI ökar snabbare än KPIF de närmaste åren
Makroindikatorer nu på webbplatsen
Statistik - ny huvudrubrik på webbplatsen
Österberg ersätter Pagrotsky i Riksbankens fullmäktige
Motiverade medarbetare med högt förtroende för ledningen
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi och finansiella sektor
Riksbanken publicerar egna makroindikatorer på webbplatsen
Formgivningstävling för de nya sedlarna
Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan hushållens sparande och husprisfall
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ekonomisk kommentar: Räknefärdighet, finansiell förmåga och hushållens ekonomi
Högt förtroende för Riksbanken
Tomas Lundberg ny presschef
Formgivningstävling för de nya sedlarna
Vilka personer blir motiv på Sveriges nya sedlar?
Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 2010
Riksbankens årsredovisning 2010 nu i tryck
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2010
Utredning om compliancefunktion
Riksbanken får samla in fler uppgifter om värdepapper
Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden blir offentlig i april
ECB:s månadsrapport mars 2011
Utvärdering av Bankgirocentralen, BGC AB:s betalningssystem 2010
Utvärdering av Riksbankens system för betalningsavveckling RIX
Årlig utvärdering av NASDAQ OMX DM
David Vestin ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Ekonomisk kommentar: Riksbankens vinstutdelning under de senaste två decennierna
Extraordinära åtgärder avvecklades under 2010
Experter sökes till Europeiska systemrisknämndens rådgivande vetenskapliga kommitté
Ekonomisk kommentar: Styrsystemet, balansräkningen och den finansiella krisen
Referensräntan fastställd till 1,5 procent
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader
ECB:s månadsrapport december 2010
Så arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet
Underkänt eller godkänt – hur klarade myndigheterna och storbankerna kommunikationen under den finansiella krisen?
Många olika åsikter om huspriserna
Nya kalenderuppgifter för hösten 2011
Riksbanken ordnar en workshop om risker på den svenska bostadsmarknaden
Funderar du på en karriär hos Riksbanken?
Förenklad beslutsrutin
Johan Gernandt fortsätter som ordförande i riksbanksfullmäktige
Riksbanken har nu en egen kanal på YouTube
En indikator på resursutnyttjandet
Ekonomipriset 2010
Ekonomisk kommentar: Analys av revideringar i konjunkturlönestatistiken
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
På torsdag är det sista dagen det går att betala med 50-öringen
Internationella valutafonden utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
ECB:s månadsrapport september 2010
50-öringen dras in efter den 30 september
Riksbanken träffar analytiker
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta och räntemarknaden i Sverige
Den svenska finansmarknaden 2010
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Överenskommelse om finansiell stabilitet mellan de nordiska och baltiska länderna
Många vet att 50-öringen försvinner
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Stresstest av europeiska banker
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter våren 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Det svenska finansiella regelverket ska utredas
ECB:s månadsrapport juni 2010
Finansutskottet har utsett utvärderare av penningpolitiken
Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin
Riksbanken förnyar sedel- och myntserien
Förändringar i villkoren för Riksbankscertifikat
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 2009
Utvärdering av Riksbankens system för betalningsavveckling RIX
Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ingves ställer sig bakom räntebeslutet
50-öringen ogiltig efter den 30 september 2010
Ny bok om Sveriges monetära och finansiella historia
Närvaro på det penningpolitiska mötet
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Två ledamöter kan eventuellt inte närvara på det penningpolitiska mötet på måndag 19 april
Tillfällig kredit till Internationella valutafonden (IMF)
Nyheter i kalendern
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan konjunkturen och arbetsmarknaden i Sverige
Barbro Wickman-Paraks tal på tisdag är inställt
Riksbankens årsredovisning 2009 nu i tryck
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanksfullmäktige ställer sig bakom en förnyelse av sedel- och myntserien men avvisar förslaget om 20-kronorsmynt
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
ECB:s månadsrapport mars 2010
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Karolina Ekholm utnämnd till professor
Utvärdering av Bankgirocentralen BGC AB:s betalningssystem 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Nya finansiella regler och verktyg brådskar
Finanskrisen och lågkonjunkturen präglade Riksbankens verksamhet under 2009
Riksbanken träffar analytiker
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Rättelse
Ändrat datum för det penningpolitiska mötet i juli
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter hösten 2010
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Utgivning av minnesmynt 2010
Analytikerträff direktsänds på Riksbankens webbplats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2009
Ekonomisk kommentar: Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Anders Vredin lämnar Riksbanken och blir VD för SNS
Ekonomisk kommentar: Vilken faktor hade störst inflytande på den svenska riskpremien under krisen?
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (336 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur har stressen på de finansiella marknaderna utvecklats? – Diskussion utifrån index
Engagerade medarbetare i en väl fungerande organisation
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomipriset 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: IMFs framtida roll i fokus på årsmötet i Istanbul
Ekonomisk kommentar: Reporäntans nedre gräns
Ingves huvudtalare på europeiskt centralbanksmöte
Så fungerar kontanthanteringen i Sverige
Ekonomisk kommentar: Bankernas finansiering under den finansiella krisen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (343 dagars löptid)
Riksbanken firar 10 år som självständig centralbank
ECB:s månadsrapport september 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter våren 2010
Fler enkäter till penningmarknadens aktörer
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
Utlåning mot företagscertifikat som säkerhet
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Hur styr Riksbanken räntan?
Riksbanken förlänger swapavtal med Lettlands centralbank
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Den svenska finansmarknaden 2009
Seminarium om bankproblem
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Reglering av guldförsäljningen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Centralbankernas extraordinära åtgärder under den finansiella krisen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Ingen allvarlig kreditåtstramning i Sverige
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (350 dagars löptid)
Uppdatering av villkoren gällande Riksbankens lån den 13 juli i svenska kronor till fast ränta
Chatt med Barbro Wickman-Parak
Lars E.O. Svensson utnämnd till affilierad professor vid Stockholms universitet
Nytt nummer av Penning- och valutapolitik
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 336 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur påverkar blankning finansiella marknader?
Global recession och finansiell stabilitet
Riksbankens företagsintervjuer i maj 2009
Traineeprogrammet Framtid Finans – rekryteringen är klar
Ekonomisk kommentar: Kronans långsiktiga utveckling
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin
ECB:s månadsrapport juni 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur varaktig är inflationen i Sverige?
Frågor och svar kring den finansiella oron
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (336 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Frågor och svar om förstärkningen av valutareserven
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Finansutskottet berömmer Riksbanken
Malin Alpen och Martin W. Johansson – nya biträdande avdelningschefer på avdelningen för finansiell stabilitet
Riksbankens riskenkät våren 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanken tilldelas Klarspråkskristallen
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanken förlänger swapavtal med Lettlands centralbank
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Världen behöver en stark valutafond
E-postprenumerationen avstängd
Riksbanken utökar motpartskretsen
Förtroende för Riksbanken är fortfarande högt men har minskat något
Riksbankens finansieringsenkät mars 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Så bestäms reporäntan – följ med bakom kulisserna
Den monetära basen – Riksbanken ändrar statistikdefinition
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (168 dagars löptid)
Utvärdering av Bankgirocentralen, BGC AB:s, betalningssystem 2008
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (176 dagars löptid)
Riksbankens årsredovisning nu i tryck
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Riksbanken lånar ut pengar till IMF
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (336 dagars löptid)
Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2008
Ålandsbanken har förvärvat Kaupting bank Sverige
Pengarna och makten – vad kan vi lära oss av finanskriser?
50- öringen avskaffas 2010
Läs referat av paneldebatten "Vad kan vi lära oss av finanskrisen?"
Ekonomisk kommentar: Hedgefonderna och finanskrisen 2008
Penning- och valutapolitik nr 1 2009
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (169 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (85 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (168 dagars löptid)
Frågor och svar om kronans växelkurs
Ekonomisk kommentar: Precisionen hos olika bedömares BNP-prognoser för 2008
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (336 dagars löptid)
Rättelse
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Jesper Hansson – ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (168 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (82 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (166 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
Riksbanken bygger nytt kontanthanteringskontor
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Läs Stefan Ingves räntechatt
Ny teknisk plattform för betalningssystemet RIX är nu i drift
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Riksbankens verksamhet 2008 präglades av finanskrisen
Ändrade regler för inlösen av sedlar och mynt från och med den 1 mars 2009
Ny teknisk plattform för betalningssystemet RIX
Ekonomisk kommentar: Att förstå produktivitetstillväxten
Riksbanken besöker Finlands Bank
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Ny publikation - Riksbankens företagsintervjuer
Nya kalenderuppgifter hösten 2009
Eric Frieberg ny chefsjurist
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Frågor och svar om den nya 1-kronan
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 14 januari
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med en löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Referensräntan fastställd till 2 procent
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2008
Lärdomar av den svenska bankkrisen på 1990-talet
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Tillförordnade chefer
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Lars Nybergs tal i Chile den 6 november
Nytt publiceringsdatum för årets andra Finansiella stabilitetsrapport
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens emission av Riksbankscertifikat med en veckas löptid är nu avslutad
Villkoren för emissionen av riksbankscertifikat den 21 oktober
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Uppdaterad 14 oktober 2008: Villkor för nya lån i dollar och i kronor
Ekonomipriset 2008 tilldelas Paul Krugman vid Princeton University, NJ, USA
Finansoron - ljus i tunneln efter helgens möten i Washington
Ekonomisk kommentar: Ge IMF en starkare roll att främja finansiell stabilitet i världsekonomin
Kaupthing Edge avvecklas
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 6 månader har nu avslutats
Ändrade villkor för dagens auktion på 100 miljarder med löptiden sex månader
Längre öppethållande i betalningssystemet RIX
Villkor för Riksbankens sex-månaderskrediter i svenska kronor per 8 oktober 2008
Resultatet av dagens auktion av lån i svenska kronor
Betalningssystemet havererade inte
Villkor för Riksbankens lånefacilitet i svenska kronor
Riksbanken väntar med att produktionssätta ny teknisk plattform för betalningssystemet
Resultatet av dagens dollarauktion
Ny rapport om kontantanvändningen i Sverige
Villkor för Riksbankens kredit i amerikanska dollar
ECB:s månadsrapport september 2008
Riksbanken anordnar forskningskonferens
Den svenska finansmarknaden 2008
Specialprägling på 1-kronan 2009
Nya kalenderuppgifter våren 2009
Ekonomisk kommentar: Bostadspriser och samhällsekonomin av Peter Sellin och Karl Walentin
Ekonomisk kommentar: Realräntan i Sverige av Björn Lagerwall
Referensräntan fastställd till 4,50 procent
Penning- & valutapolitik nr 2 2008
ECB:s månadsrapport juni 2008
Inbjudan Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin den 2 juni
Jesper Lindé till Federal Reserve
Ekonomisk kommentar: Så påverkas inflationen av att oljepriset stiger
Betalningssystemet RIX fungerar återigen normalt
Driftstörningarna i betalningssystemet RIX lösta
Driftstörningar i RIX-Systemet
Ekonomisk kommentar: Ingves om penningpolitisk kommunikation
Nytt Working Paper: The Monetary Policy Decision-Making Process and the Term Structure of Interest Rates av Hans Dillén
Stort förtroende för Riksbanken
Stefan Ingves i Heta stolen på di.se
IMF bör vässa sina verktyg
Vinstutdelning till staten för 2007
Riksbankens årsredovisning nu i tryck
Riksbanken anordnar idag den 31 mars ett seminarium om penningpolitisk kommunikation
www.riksbank.se har fått nytt ansikte!
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
Nya kalenderuppgifter hösten 2008
Riksbanken klarar målen 2007
Referensräntan fastställd till 4,0 procent
Lars Frisell ny biträdande avdelningschef vid avdelningen för finansiell stabilitet
Pris för formgivning av minnesmynt
Riksbankschef Stefan Ingves delar ut pris för bästa design av ett minnesmynt som ges ut 2008
Mint of Finland Ltd – ny leverantör av bruksmynt
Ekonomipriset tilldelas Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin och Roger b. Myerson
Riksbanken ger ut broschyr om bankens roll i samhällsekonomin
Referensräntan fastställd till 3,5 procent
Gernandt: Så utses nya riksbankschefer
Vice riksbankschef Lars Nybergs tal den 25 maj flyttat till Stockholm
Calyon Corporate and Investment Bank slutar som Primary Dealer på valutamarknaden
Riksbankens årsredovisning 2006
Nya kalenderuppgifter hösten 2007
Pressträff med Financial Stability Forums ordförande Mario Draghi
Förändringar i kalendariet
Financial Stability Forum håller möte på Riksbanken
Referensräntan fastställd till 3,0 procent
Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin
Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2006
Nya kalenderuppgifter våren 2007
Beslut om titel på ekonomipriset
Referensräntan fastställd till 2,5 procent
Meddelande om tekniska problem
Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport
Riksbankens årsredovisning 2005
Överlämning av 1000-kronorssedeln
Årets första redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 1
Stefan Ingves håller sitt första tal den 6 februari
Referensräntan fastställd till 1,5 procent
Nytt system för publicering
Publicering och presentation av årets fjärde inflationsrapport
Presentation och publicering av årets andra finansiella stabilitetsrapport
Finansutskottet utser utvärderare av penningpolitiken
Ogiltiga sedlar och mynt efter den 31 december 2005
Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
Nya kalenderuppgifter våren 2006
Riksbanken högtidlighåller idag 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse
Pressinbjudan: Riksbanken högtidlighåller 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse
Referensräntan fastställd till 1,5 procent
Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
Inbjudan till pressträff med vice ECB-chefen Lucas Papademos och centralbankscheferna Lars Heikensten och Leszek Balcerowicz
Daglig ärendelista publiceras på Riksbankens webbplats
Tumba Bruksmuseum invigs den 4 juni 2005
Riksbanken och Nobel Web inbjuder till premiärvisning av kunskapsspelet Trade Ruler
Inbjudan till pressträff om IMF: s syn på den svenska ekonomin
Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport
Riksbankens årsredovisning 2004
Mynt till ära och minne!
Årets första redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nummer 1
Ny folder från Europeiska centralbanken
Inbjudan till premiärvisning av Riksbankens nya utbildningsfilm
Tumba Bruk 250 år
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Publicering och presentation av årets fjärde inflationsrapport
Presentation och publicering av årets andra finansiella stabilitetsrapport
Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2004
Uppdatering av kalendern
Årets andra redogörelse till riksdagen om penningpolitiken – inflationsrapport nr 3
Extrainsatt direktionssammanträde
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Rättelse av fel i kalendariet, penningpolitiskt möte den 23 juni
Publicering och presentation av årets första finansiella stabilitetsrapport
Publicering och presentation av årets andra inflationsrapport
Riksbanken lanserar ny webbplats
Inbjudan till pressträff om IMF: s syn på den svenska ekonomin