Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 8 december 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 8 december 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Statsobligation SGB 1058 (SE0005676608)
Anbudsdag Torsdag 8 december 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1058

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1058
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 12 december 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 2 december 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?