Nordisk-baltisk överenskommelse om samarbete kring gränsöverskridande banker

Datum

Företrädare för de nordiska och baltiska centralbankerna har undertecknat en överenskommelse om samarbete kring banker med gränsöverskridande etableringar.

Överenskommelsen avser informationsdelning och samarbete vad gäller bankkoncerner med verksamhet i mer än ett nordiskt-baltiskt land och innebär ett förstärkt samarbete mellan centralbankerna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

 

Banker med dotterbolag och filialer i flera länder spelar en betydande roll för de finansiella marknaderna i Norden och de baltiska länderna. Gränsöverskridande bankkoncerner ger fördelar och förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Samtidigt ökar risken för att problem i en bank eller bankkoncern kan påverka den finansiella stabiliteten i mer än ett land. Ett fördjupat samarbete mellan centralbankerna är därför viktigt för den finansiella stabiliteten.

 

Överenskommelsen ersätter de tidigare överenskommelserna mellan de nordiska centralbankerna från 2003 och mellan Sveriges riksbank och de baltiska centralbankerna från 2006. Överenskommelsen är inte juridiskt bindande.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?