Skingsley medordförande i arbetsgrupp för World Economic Forum

Datum

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley har tackat ja till ett delat ordförandeskap i en av World Economic Forums arbetsgrupper "the Global Future Council on the Future of Financial and Monetary Systems". Arbetsgruppen är en av 35 olika grupper i det nätverk som arbetar med olika frågor inom World Economic Forum. Detta är ett sidouppdrag som är godkänt av riksbanksfullmäktige.


Uppdraget gäller till och med 2018.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?