Stibor synas på nytt – en uppföljning

Datum

Under 2014 har Riksbanken följt upp förändringar av referensräntan Stibor och sett över hur ramverket fungerar. Riksbanken bedömer att rekommendationerna om Stibor är uppfyllda. Studien visar också att Stibor har bestämts till rättvisande nivåer under det nya ramverket de dagar då den har kunnat studeras.

Under hösten 2011 inleddes en mer ingående utredning av Stibor som visade att det fanns ett antal brister i ramverket. Riksbanken riktade därför i två rapporter, Finansiell stabilitet 2012:2 och 2013:1, rekommendationer till bankerna att förbättra ramverket. I samband med rekommendationerna åtog sig Riksbanken att följa upp förändringarna av Stibor och se över hur ramverket fungerar. Denna uppföljning presenteras nu i en Riksbanksstudie.

 

Resultaten är två: För det första har Riksbanken sedan november 2013 bedömt att de rekommendationer som man tidigare lämnat nu är uppfyllda. För det andra har Riksbanken med tillgång till nya datamaterial kunnat studera hur väl Stibor stämmer överens med räntor i faktiska transaktioner. Studien visar att Stibor har bestämts till rättvisande nivåer under det aktuella ramverket. Eftersom bankerna sällan genomför transaktioner för alla löptider saknas dock ofta underlag att jämföra Stibor med.

 

De slutsatser som har gjorts baseras på det datamaterial som har samlats under perioden april-december 2013.

 

Studien tar också upp några frågor som kan vara värda att diskutera i det fortsatta arbetet med Stibor som Bankföreningen leder. Dessa rör de krav som Stibor-ramverket ställer på bankerna och hur pass anpassade de är till marknadsvillkoren på interbankmarknaden.

 

Publikationen kan laddas ned via länken.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?