God tillgång till betalningstjänster men svårt att göra insättningar

Datum

En femtedel av svenska folket upplever att servicen för insättningar inte motsvarar deras behov. Det visar en färsk undersökning som Riksbanken genomfört om svenska folkets betalningsvanor. Undersökningen visar också att tillgången till betaltjänster är god och att de flesta betalningar i Sverige görs med bankkort, tätt följt av kontanter och internetbank.

Mobila betalningar blir vanligare men kontanter är fortsatt viktiga

Betalningar med mobil och Swish blir allt vanligare, framför allt hos den yngre generationen och bland boende i tätort. Mobila betalningar ökar också med stigande inkomst och utbildning. Men kontanter spelar en fortsatt viktig roll. Åtta av tio svenskar har använt kontanter under den senaste månaden. Var tredje svensk uppger också att de inte skulle kunna klara sig utan kontanter såsom samhället ser ut idag.

 

– Det här visar än en gång att betalningsmarknaden förändras i ett högt tempo, vilket i grunden är positivt. Samtidigt visar undersökningen tydligt att kontanter fortfarande behövs. Därför är det viktigt att bankerna tar ansvar för kontantservicen, säger Erik Lenntorp, enhetschef.

 

Kort om undersökningen

 • Omfattar cirka 2000 telefonintervjuer med personer i åldrarna 16-85 år
 • Riksbanken har gjort liknande undersökningar 2010, 2012 och 2014
 • Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om och förståelse för betalningsmarknaden och hur den utvecklar sig
 • Resultaten har tidigare presenteras på Riksbankens webbplats under rubriken Betalningsstatistik, i Den svenska finansmarknaden samt i diverse rapporter och forskningsprojekt.

 

Fakta om betalningsmönster 2016

Kort

 • Användningen av kort ökar med stigande inkomst och utbildning
 • Yngre använder i högre utsträckning bankkort för belopp under 100 kr
 • Boende i tätort använder något i högre grad bankkort

 

Kontantanvändning

 • Män har mer kontanter i plånboken
 • Andelen som aldrig tar ut kontanter är högst bland de yngsta
 • Att använda kontanter är vanligare i gruppen med lägst inkomst och utbildning
 • Kontantanvändningen är något lägre i tätort
 • Andelen som har mer än 500 i plånboken är högre i mindre orter

 

Mobila betalningar

 • Yngre använder mobilen i mycket högre grad än övriga åldrar för att göra betalningar
 • Användningen av mobilen för att göra betalningar ökar med stigande inkomst och utbildning
 • Tillgången till och användningen av Swish är högre bland personer i åldern upp till 44 år
 • Betalning med mobilen är vanligare bland boende på större orter

 

Internetbetalningar

 • Andelen som handlar på Internet är större bland stora hushåll och är något högre bland boende i tätort

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?