Bok om ekonomipriset av Riksbankens Gabriel Söderberg

Datum

I morgon delas ekonomipriset 2016 ut till årets pristagare. Gabriel Söderberg på Riksbanken har tillsammans med Avner Offer, professor i ekonomisk historia vid Oxford-universitetet, skrivit en bok om priset.

Bild på boken The Nobel Factor
Den 10 december delas ekonomipriset 2016 ut till årets pristagare Oliver Hart och Bengt Holmström. Priset, som egentligen heter Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tillkom 1968 med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum.


Den nyutkomna boken "The Nobel Factor: The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn" är skriven av Avner Offer, professor i ekonomisk historia vid Oxford-universitetet och Riksbankens medarbetare Gabriel Söderberg som också är forskare på Uppsala universitet.

 

Bild på Gabriel Söderberg

Gabriel, hur kom boken till?

– Att projektet påbörjades hör ihop med reaktionerna efter finanskrisen 2007-2008, då jag var doktorand. Många ansåg att dåligt reglerade finansiella marknader hade legitimerats av ekonomisk teori vilket skapat förutsättningar för finanskrisen. En rad forskningsprojekt startades för att analysera vilken roll ekonomisk teori hade haft i samhällsutvecklingen samt för att diskutera hur ekonomisk teori borde förändras.

Vad handlar boken om?

– Den handlar om relationen mellan ekonomisk teori och samhällspolitik. Det är omöjligt att avgöra vad som är den avgörande faktorn, men man kan konstatera att stora skiften i samhällspolitiken under de senaste 150 åren alltid har sammanfallit med paradigmskiften i ekonomisk teori. Vårt angreppsätt blev att använda ekonomipriset som en användbar metodologisk utgångspunkt. Priset skapades som en symbol för att ekonomiämnet uppnått en vetenskaplig status och är ämnets högsta vetenskapliga utmärkelse. Samtidigt är det svårt att skilja vetenskap och politik när ekonomisk teori också ger riktlinjer för hur politik bör utformas. Ekonomipriset har kritiserats på just denna punkt, särskilt under 1980- och 90-talen, eftersom många pristagare och även ledande medlemmar i priskommittén har varit ledande förespråkare för reformer i ekonomisk politik. Ekonomipriset blir därför som en prisma genom vilken man kan studera flera olika komplexa frågor.

Vilka recensioner har boken fått?

– Recensionerna har, med något undantag, varit förhållandevis positiva. Uppmärksamheten har helt klart varit större utomlands än i Sverige, särskilt i USA, Frankrike och Tyskland.

Blir det fler böcker framöver?

– Ja, jag färdigställer precis ett manus om den svenska finansiella sektorns utveckling och regleringarna av den mellan 1900 till 2015. Boken kommer att ges ut under 2017. Jag har också påbörjat ytterligare en bok som handlar om ekonomisk instabilitet i bredare bemärkelse. Min forskning sker dock på deltid och vid sidan av mitt arbete på Riksbanken.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?