Analysgruppens promemorior om hushållens skuldsättning

Datum

När Finansinspektionen och Riksbanken i oktober höll sitt fjärde möte inom ramen för Samverkansrådet för makrotillsyn avrapporterade den gemensamma analysgruppen sina slutsatser om hushållens skuldsättning. De underlagspromemorior som låg till grund för analysgruppens arbete har publicerats i takt med att de har färdigställs.

 

Nu publiceras de sista tre promemoriorna.

 

En sammanfattning av analysgruppens analyser bifogades samverkansrådets protokoll som publicerades den 16 oktober.

 

Samverkansrådets uppgifter har tagits över av det nyligen inrättade finansiella stabilitetsrådet.

Det finansiella stabilitetsrådet ska fungera som ett forum där företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Riksbanken träffas regelbundet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet, behovet av åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, behovet av åtgärder för att hantera en sådan situation.

 

Syftet med Samverkansrådet för makrotillsyn var ett utbyte av information mellan Finansinspektionen och Riksbanken kring bedömningar av risker för det finansiella systemet som helhet och att diskutera lämpliga åtgärder för att förebygga risker.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?