Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 januari 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsdag 14 januari 2016
Obligationer

Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083)
Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)

Anbudsdag Torsdag 14 januari 2015
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1052

2 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 2 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052

Maximalt 2 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 18 janauri 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 8 januari 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?