Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och räntemarknaden i Sverige

Datum

Omsättningen på valutamarknaden i Sverige har ökat under de senaste tre åren. Under samma period har omsättningen på ränterelaterade derivat har varit i stort sett oförändrad. Det framgår av den undersökning av omsättningen på valuta- och derivatmarknaden i Sverige som Riksbanken genomförde i april i år på initiativ av Bank for International Settlements (BIS).


Den totala omsättningen i den svenska kronmarknaden redovisas i BIS preliminära rapport, se www.bis.org.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?