Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 februari 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsdag 25 februari 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1051 (SE0001811399)
Statsobligation SGB 1059 (SE0007125927)
Anbudsdag Torsdag 25 februari 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1051

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1059

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1051

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1059 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 29 februari 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 19 februari 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?