Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 juni 2016

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 2 juni 2016
Obligationer

Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Statsobligation SGB 1059 (SE0007125927)

Anbudsdag Torsdagen den 2 juni 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

2 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054
2 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1059

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 2 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054
Maximalt 2 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1059

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Tisdagen den 7 juni 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 27 maj 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?