Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 juni 2016

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 3 juni 2016
Obligationer

Statsobligation SGB IL 3102 (SE0000317943)
Statsobligation SGB IL 3109 (SE0005703550)

Anbudsdag Fredagen den 3 juni 2016 
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3102
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3109

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3102

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3109

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Onsdagen den 8 juni 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 30 maj 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?