Nyheter 2012

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 1,0 procent
Riksbanksstudier: Kontracykliska kapitalbuffertar som ett makrotillsynsverktyg
Nykredit Bank A/S ny primär penningpolitisk motpart hos Riksbanken
Valutareserven förstärks
Ändrad dag för publicering av protokoll
Ekonomisk kommentar: Derivatmarknaden står inför stora förändringar
Ann-Leena Mikiver ny informationschef
Ekonomisk kommentar: Spindelnätsdiagram som ett redskap för en sammanfattande stabilitetsbedömning
Riksbankens utredning om Stibor
Current focus of the Basel Committee: Raising the bar
Inteckning av tillgångar och dess betydelse för finansiell stabilitet
Hämta räntor- och valutakurser till egen applikation eller tjänst
Ingves och Jansson: Utfrågning om penningpolitiken
50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga efter 31 december 2013
Svensk verktygslåda för makrotillsyn
Riksbankens företagsundersökning – en snabb konjunkturindikator
Penningpolitik och arbetslöshet: En begreppsöversikt
Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?
Lars E.O. Svensson tilldelas IVAs stora guldmedalj
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens penningpolitiska åtgärder under finanskrisen - utvärdering och lärdomar
Roth och Shapley får ekonomipriset 2012
Protokoll från Samverkansrådet
Ändrade regler för säkerheter
Regelverket för värdetransportbolag bör ses över
Baselkommittén har granskat EU, USA och Japan
Ekonomisk kommentar: Riksbankens uppfyllelse av inflationsmålet i ett längre tidsperspektiv
Ingves och Ekholm: Utfrågning om penningpolitiken
Sveriges nya mynt presenteras den 11 september
Ändrad dag för publicering av protokoll
Den svenska finansmarknaden 2012
Rättelsebeslut: Referensränta fastställd till 1,50 procent
Referensräntan fastställd till 2,0 procent
Nya kalenderuppgifter för 2013
Ekonomisk kommentar: Skatteplanering kan ha bidragit till hög skuldsättning hos svenska företag
De första nya sedlarna kommer i oktober 2015
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 1 juni
Inbjudan: Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi
Utställning om Sveriges nya sedlar
Lars E.O. Svensson har utnämnts till hedersledamot i American Economic Association
Ekonomisk kommentar: Det penningpolitiska styrsystemet och erfarenheterna av den finansiella krisen
Fortsatt högt förtroende för Riksbanken
Välkommen till Riksbankens nya webbplats
Riksbanken beredd att låna ut minst 10 miljarder dollar till Internationella valutafonden
CPSS och IOSCO publicerar nya principer för system i den finansiella infrastrukturen
Kommunikationspolicy för finansiell stabilitet
Riksbanken har bytt namn på Twitter
Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2011
ESRB kommenterar nya kapitaltäckningsregler i offentligt brev
Riksbankens årsredovisning 2011 nu i tryck
Christina Nyman ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Protokoll från Samverkansrådet
Riksbanken på Twitter
Ingves: Inledning om penningpolitiken
Ekonomisk kommentar: Riksbankens utlåning till Internationella valutafonden, IMF – hur och varför?
Stefan Ingves belönas med medalj från kungen
Ökad statsfinansiell oro präglade Riksbankens verksamhet under 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Ny sökfunktion för räntor- och valutakurser
Ny sökfunktion för räntor- och valutakurser
Riksbanken och Finansinspektionen startar ett samverkansråd för makrotillsyn
ESRB ger rekommendationer om nationella mandat för makrotillsyn och om finansierings- och likviditetsrisk i amerikanska dollar