Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv

Datum

Den finansiella infrastrukturen i Sverige fungerar väl. Den består av säkra och effektiva system. Men det finns utrymme att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten. Det visar den årliga rapporten Finansiell infrastruktur 2016 som publiceras idag.

För att öka säkerheten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen bör följande åtgärder vidtas:

  • Både Euroclear Sweden och dess deltagare måste avsätta tillräckliga resurser för att begränsa operativa risker förknippade med det pågående bytet av Euroclear Swedens avvecklingssystem.
     
  • EU-kommissionen bör inom kort presentera ett regelverk för återhämtning och resolution av centrala motparter. Att det idag saknas ett sådant regelverk innebär att centrala motparter vid problem kan försättas i konkurs, vilket kan få negativa konsekvenser för den finansiella stabiliteten.
     
  • Infrastrukturföretagen bör arbeta strategiskt på ledningsnivå och komplettera befintliga ramverk för informationssäkerhet för att bemöta cyberhot.

 


I rapporten presenterar Riksbanken sina bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige men även utgångspunkterna för Riksbankens övervakningsarbete, hur detta går till i praktiken och vilka områden som Riksbanken fokuserar på 2016 i sitt övervakningsarbete.

 

Rapporten ges ut en gång per år. Chefen för avdelningen för finansiell stabilitet är ansvarig för innehållet i rapporten. Årets rapport tar hänsyn till utvecklingen till och med den 31 mars 2016.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?