Nyheter 2013

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 1,0 procent
9 av 10 svenskar känner till att de äldre 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband blir ogiltiga vid årsskiftet
Konferens: Finansiell integration i den nordisk-baltiska regionen
Begränsad ränte- och valutasök den 10 december
1-kronor tillverkade under 2013 har en specialprägling
Riksbanken reviderar sin kommunikationspolicy
Kalenderuppgifter för 2014
Jubileumsnummer av tidskriften Penning- och valutapolitik: 20 år med inflationsmål
Riksbankens remissvar på utredningen om nya kapitaltäckningsregler
Ingves: Strengthening bank capital – Basel III and beyond
ESRB utvärderar EU-medlemsstaternas utlåning i utländsk valuta
Förväxlingsproblem löst kring nya 5-kronan
Ingves och Flodén: Utfrågning om penningpolitiken
Här finns Riksbankens guld
Protokoll från Samverkansrådet för makrotillsyn
Ekonomisk kommentar: En mer rättvisande bild av Riksbankens inflationsprognoser
Fama, Hansen och Shiller får ekonomipriset 2013
Riksbankens medarbetare rankar sin arbetsplats högt
Ändrad dag för publicering av protokoll
Att identifiera systemviktiga banker i Sverige – vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?
Marknaden för svenska säkerställda obligationer och kopplingar till den finansiella stabiliteten
Ingves och Skingsley: Utfrågning om penningpolitiken
Inflation, arbetslöshet och penningpolitik – nya forskningsrön
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Riksbankens öppenhet i topp
Ingves: Utfrågning om makrotillsyn
Därför behövs valutareserven
Ekonomisk kommentar: Stresskarta för konsekvensanalys av finansiella chocker
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och räntemarknaden i Sverige
Nyfiken på Riksbanken? Nya filmer berättar mer
Den svenska finansmarknaden 2013
Positivt med besked om makrotillsynen
Därför analyserar Riksbanken hushållens skulder
Tekniska problem med räntor och valutakurser
Referensräntan fastställd till 1 procent
Kalenderuppgifter första halvåret 2014
Ekonomisk kommentar: Krav på bruttosoliditet – vad är det och behövs det?
ESRB om val av makrotillsynsinstrument
Riksbankens remissvar på Flam-utredningen
Riksbankens remissvar på Finanskriskommitténs delbetänkande
Fyra viktiga fokusområden för massbetalningsmarknaden
Förlängd remisstid
Inflationsmålet 20 år – lärdomar och utmaningar
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi fredagen den 31 maj
Marianne Olsson ny chef för administrativa avdelningen
Ekonomisk kommentar: Search for yield – en jakt på avkastning i en lågräntemiljö
Riksbankens datakommunikation fungerar normalt igen
Ekonomisk kommentar: Riksbankens prognoser står sig väl
Störningar i Riksbankens datakommunikation
Ekonomisk kommentar: Kontracykliska kapitalbuffertar - en beräkningsmetod
Ny statistik över svenska emissioner av värdepapper
Förbättringar i enskilda system och i svensk lag kan stärka den finansiella infrastrukturen
Många länder har nu infört Basel III-överenskommelsen
Riksbankens årsredovisning 2012
Vidareutveckling av indexet för finansiell stress för Sverige
Redogörelse för penningpolitiken 2012
Algoritmisk handel på valutamarknaden
Specialprägling på 1-kronan 2013
Finansmarknadernas globalisering efter den globala finanskrisen
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
”Vart är vi på väg? Prioriteringar och teman för Baselkommittén” – tal av Stefan Ingves
RIX-systemet fungerar normalt igen
RIX-systemet fungerar med reservrutiner
Driftstörningar i RIX-systemet
Protokoll från Samverkansrådet för makrotillsyn
Ingves och af Jochnick: Utfrågning om penningpolitiken
Ekonomisk kommentar: Inflationen, arbetslösheten och penningpolitiken
ESRB: bankers finansiering och reglering av penningmarknadsfonder
Riksbankens verksamhet 2012: Expansiv penningpolitik och aktivt stabilitetsarbete
Skriften Riksbanken och finansiell stabilitet är uppdaterad
Utredningen om Riksbankens balansräkning
From ideas to implementation – tal av Stefan Ingves
Riksbankens Finansiella stabilitetsrapport publiceras 27 maj
Ny överenskommelse i Baselkommittén om likviditetsmått