Nyheter 2009

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Utgivning av minnesmynt 2010
Analytikerträff direktsänds på Riksbankens webbplats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2009
Ekonomisk kommentar: Direktionens röstning – en sammanfattning av de första elva åren
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Anders Vredin lämnar Riksbanken och blir VD för SNS
Ekonomisk kommentar: Vilken faktor hade störst inflytande på den svenska riskpremien under krisen?
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (336 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur har stressen på de finansiella marknaderna utvecklats? – Diskussion utifrån index
Engagerade medarbetare i en väl fungerande organisation
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomipriset 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: IMFs framtida roll i fokus på årsmötet i Istanbul
Ekonomisk kommentar: Reporäntans nedre gräns
Ingves huvudtalare på europeiskt centralbanksmöte
Så fungerar kontanthanteringen i Sverige
Ekonomisk kommentar: Bankernas finansiering under den finansiella krisen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (343 dagars löptid)
Riksbanken firar 10 år som självständig centralbank
ECB:s månadsrapport september 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter våren 2010
Fler enkäter till penningmarknadens aktörer
Nytt schema för lån i kronor till rörlig ränta
Utlåning mot företagscertifikat som säkerhet
Riksbanken erbjuder nytt lån till fast ränta
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Hur styr Riksbanken räntan?
Riksbanken förlänger swapavtal med Lettlands centralbank
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Den svenska finansmarknaden 2009
Seminarium om bankproblem
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Reglering av guldförsäljningen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Centralbankernas extraordinära åtgärder under den finansiella krisen
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Ingen allvarlig kreditåtstramning i Sverige
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med fast ränta har nu avslutats (350 dagars löptid)
Uppdatering av villkoren gällande Riksbankens lån den 13 juli i svenska kronor till fast ränta
Chatt med Barbro Wickman-Parak
Lars E.O. Svensson utnämnd till affilierad professor vid Stockholms universitet
Nytt nummer av Penning- och valutapolitik
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 336 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur påverkar blankning finansiella marknader?
Global recession och finansiell stabilitet
Riksbankens företagsintervjuer i maj 2009
Traineeprogrammet Framtid Finans – rekryteringen är klar
Ekonomisk kommentar: Kronans långsiktiga utveckling
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin
ECB:s månadsrapport juni 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 respektive 168 dagars löptid)
Ekonomisk kommentar: Hur varaktig är inflationen i Sverige?
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (336 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Frågor och svar om förstärkningen av valutareserven
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Finansutskottet berömmer Riksbanken
Malin Alpen och Martin W. Johansson – nya biträdande avdelningschefer på avdelningen för finansiell stabilitet
Riksbankens riskenkät våren 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanken tilldelas Klarspråkskristallen
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanken förlänger swapavtal med Lettlands centralbank
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Världen behöver en stark valutafond
E-postprenumerationen avstängd
Riksbanken utökar motpartskretsen
Förtroende för Riksbanken är fortfarande högt men har minskat något
Riksbankens finansieringsenkät mars 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Så bestäms reporäntan – följ med bakom kulisserna
Den monetära basen – Riksbanken ändrar statistikdefinition
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (168 dagars löptid)
Utvärdering av Bankgirocentralen, BGC AB:s, betalningssystem 2008
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (176 dagars löptid)
Riksbankens årsredovisning nu i tryck
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Riksbanken lånar ut pengar till IMF
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (336 dagars löptid)
Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2008
Ålandsbanken har förvärvat Kaupting bank Sverige
Pengarna och makten – vad kan vi lära oss av finanskriser?
50- öringen avskaffas 2010
Läs referat av paneldebatten "Vad kan vi lära oss av finanskrisen?"
Ekonomisk kommentar: Hedgefonderna och finanskrisen 2008
Penning- och valutapolitik nr 1 2009
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (169 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (85 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (168 dagars löptid)
Frågor och svar om kronans växelkurs
Ekonomisk kommentar: Precisionen hos olika bedömares BNP-prognoser för 2008
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (84 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (336 dagars löptid)
Rättelse
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (84 dagars löptid)
Jesper Hansson – ny biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta har nu avslutats (168 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (82 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta mot företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats (166 dagars löptid)
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
Riksbanken bygger nytt kontanthanteringskontor
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Läs Stefan Ingves räntechatt
Ny teknisk plattform för betalningssystemet RIX är nu i drift
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Riksbankens verksamhet 2008 präglades av finanskrisen
Ändrade regler för inlösen av sedlar och mynt från och med den 1 mars 2009
Ny teknisk plattform för betalningssystemet RIX
Ekonomisk kommentar: Att förstå produktivitetstillväxten
Riksbanken besöker Finlands Bank
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Ny publikation - Riksbankens företagsintervjuer
Nya kalenderuppgifter hösten 2009
Eric Frieberg ny chefsjurist
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Frågor och svar om den nya 1-kronan
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
Riksbanken erbjuder lån i dollar den 14 januari
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med en löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats