Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 april 2016

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 7 april 2016
Obligationer

Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Statsobligation SGB 1059 (SE0007125927)

Anbudsdag Torsdag 7 april 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057

1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1059

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057

Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1059 

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 11 april 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 1 april 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?