Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 24 november 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 24 november 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)
Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Anbudsdag Torsdag 24 november 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047
Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 28 november 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 18 november 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?