Inför lagkrav på bankernas kontantservice

Datum

Riksdagen bör införa ett lagkrav på bankernas kontantservice. Det skulle innebära att bankerna får ett tydligt krav på sig att uppfylla förväntningarna, det vill säga ta sitt samhällsansvar och ge kunderna den service de efterfrågar. Företag och föreningar ska också ha rätt att öppna betalkonton med grundläggande funktioner. Det föreslår Riksbanken i sitt remissvar om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som idag lämnas in till finansdepartementet.

Utvecklingen går för fort

Betalningsmarknaden har under lång tid fungerat väl, men förändras nu snabbt, bland annat på grund av digitaliseringen. Nya tjänster, som Swish, dyker upp och gamla, som checkar, försvinner. Utvecklingen är i sig positiv, men behöver gå i en takt som inte skapar problem för vissa grupper eller utestänger någon från betalningsmarknaden. Det finns nämligen fortfarande situationer där det inte finns något alternativ till kontanter.

 

Bankerna har alltför snabbt minskat kontanthanteringen. Detta har gjort det svårt att få tillgång till kontanttjänster, främst i glesbygden, men även på andra håll. Om bankerna får fortsätta att styra takten är risken stor att möjligheten att använda kontanter försvinner innan alternativa betalningssätt blivit allmänt spridda och accepterade. För att dämpa denna utveckling bör riksdagen införa en tydlig skyldighet för banker att erbjuda grundläggande funktioner som möter kundernas behov.

Företag och föreningar ska ha rätt att öppna betalkonton

För att betalningsmarknaden ska vara effektiv ur både samhällets och den enskildes perspektiv behöver så många aktörer som möjligt ha tillgång till betalkonton och betaltjänster. Det gör det enklare för dem att främst sätta in kontanter och minskar risken för att betalningar genomförs utanför banksystemet. Därmed minskar risken för penningtvätt. Därför bör företag och föreningar ha samma rätt som konsumenter till betalkonton.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?