Nyheter 2016

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till -0,50 procent
Kalenderuppgifter för 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 december 2016
Nordisk-baltisk överenskommelse om samarbete kring gränsöverskridande banker
Så kollar du att sedeln är äkta
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 7 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 15 december 2016
Bok om ekonomipriset av Riksbankens Gabriel Söderberg
Ny överenskommelse mellan myndigheterna om finansiell stabilitet och krishantering
Ekonomisk kommentar: Prognoser och penningpolitik
Riksbanken bidrar till IMF:s utlåning till låginkomstländer
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 8 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 december 2016
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik - specialutgåva
ESRB varnar Sverige om sårbarheterna på bostadsmarknaden
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 december 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 1 december 2016
Riksbanksstudie: De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 24 november 2016
IMF:s rapporter om Sveriges ekonomi och finansiella sektor
En Selma för fred
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 17 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 11 november 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 10 november 2016
God tillgång till betalningstjänster men svårt att göra insättningar
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 3 november 2016
Betalningsrådet ser över om betalningar fungerar i en kris
Värdefull inblick ska leda till förbättringar
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 28 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 27 oktober 2016
Skingsley medordförande i arbetsgrupp för World Economic Forum
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 21 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 20 oktober 2016
Hart och Holmström får ekonomipriset 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 14 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 13 oktober 2016
Ingves, af Jochnick och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Ny broschyr om sedel- och myntutbytet till alla hushåll i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 7 oktober 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 6 oktober 2016
Påminnelse: Pressinbjudan: Den 3 oktober kommer de nya 100- och 500-kronorssedlarna samt de nya mynten, 1-, 2- och 5-kronan
Riksbanken publicerar IMF:s utlåtande om Sveriges ekonomi
Pressträff om IMF:s utvärdering av den svenska ekonomin
Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av att minska hushållens skuldsättning?
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 30 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 29 september 2016
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 23 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 22 september 2016
För- och nackdelar med olika målvariabler och intervall
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 15 september 2016
Rättelse av tabell i Penningpolitisk rapport
IMF:s utvärdering av den finansiella stabiliteten i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 9 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 8 september 2016
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta- och räntemarknaden i Sverige
Den svenska finansmarknaden 2016
Marianne Nessén på Feds konferens i Jackson Hole
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 2 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 1 september 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 25 augusti 2016
Ekonomisk kommentar: Definitioner av inkomst och skuld i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 19 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 11 augusti 2016
EBA redovisar stresstester av europeiska banker
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 4 augusti 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 juli 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 juli 2016
Kalenderuppgifter första halvåret 2017
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 juli 2016
Referensräntan fastställd till -0,50 procent
Brittiska folkomröstningen: Kommentar efter den svenska‎ marknadens öppnande
IT-vänliga svenskar betalar gärna digitalt
Kommentar om folkomröstningen i Storbritannien
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 30 juni 2016
Möt Riksbanken i Almedalen
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 7 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 16 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 juni 2016
Riksbankens macroprudential conference 21-22 juni
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 juni 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 juni 2016
Ekonomisk kommentar: Marknadslikviditeten på den svenska obligationsmarknaden och dess betydelse för den finansiella stabiliteten
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 maj 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 19 maj 2016
Så här ser man om en sedel är äkta eller falsk
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 maj 2016
Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv
Rethinking the Central Bank’s mandate – konferens 3-4 juni
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 april 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 april 2016
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s vårmöte
Riksbanken svarar på Goodfriends och Kings utvärdering
Ekonomisk kommentar: Prisindex för inflationsmålet
Nordeas planerade ombildning ökar svenska statens åtagande
IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 april 2016
Ny sida om betalningsstatistik
Riksbankens årsredovisning 2015
Lån till IMF för utlåning till låginkomstländer
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 7 april 2016
Ekonomisk kommentar: TLAC och svenska banker
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 31 mars 2016
Redogörelse för penningpolitiken 2015
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Svenska folket vet – men är de beredda att handla?
Inför lagkrav på bankernas kontantservice
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 mars 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 mars 2016
Felaktiga uppgifter om kontanter
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 mars 2016
Myrdalpriset 2015 till Riksbankens Conny Olovsson och Paul Klein, Stockholms universitet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 25 februari 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 18 februari 2016
Riksbankens verksamhet 2015: Fortsatt expansiv penningpolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 februari 2016
Finansieringen av IMF har förstärkts
Finansinspektionens förslag till amorteringskrav
Ändrad dag för publicering av protokoll
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 4 februari 2016
ESRB publicerar rekommendationer för effektivare makrotillsyn i EU
Thomas Östros tillträder som exekutivdirektör vid IMF
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 28 januari 2016
Riksbanken välkomnar finansutskottets utvärdering om penningpolitiken
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 21 januari 2016
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 14 januari 2016
Europeiska systemrisknämnden analyserar fastighetsmarknader och kriser i EU