Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 mars 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 10 mars 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Statsobligation SGB 1058 (SE0005676608)
Anbudsdag Torsdag 10 mars 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057 1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1058
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057 Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1058
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 14 mars 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 4 mars 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?