Nyheter 2010

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till 1,5 procent
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Effekterna av en belåningsgräns på låntagarnas kostnader
ECB:s månadsrapport december 2010
Så arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet
Underkänt eller godkänt – hur klarade myndigheterna och storbankerna kommunikationen under den finansiella krisen?
Många olika åsikter om huspriserna
Nya kalenderuppgifter för hösten 2011
Riksbanken ordnar en workshop om risker på den svenska bostadsmarknaden
Funderar du på en karriär hos Riksbanken?
Förenklad beslutsrutin
Johan Gernandt fortsätter som ordförande i riksbanksfullmäktige
Riksbanken har nu en egen kanal på YouTube
En indikator på resursutnyttjandet
Ekonomipriset 2010
Ekonomisk kommentar: Analys av revideringar i konjunkturlönestatistiken
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
På torsdag är det sista dagen det går att betala med 50-öringen
Internationella valutafonden utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
ECB:s månadsrapport september 2010
50-öringen dras in efter den 30 september
Riksbanken träffar analytiker
Riksbankens undersökning av omsättningen på valuta och räntemarknaden i Sverige
Den svenska finansmarknaden 2010
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Överenskommelse om finansiell stabilitet mellan de nordiska och baltiska länderna
Många vet att 50-öringen försvinner
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Stresstest av europeiska banker
Referensräntan fastställd till 0,5 procent
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter våren 2011
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Det svenska finansiella regelverket ska utredas
ECB:s månadsrapport juni 2010
Finansutskottet har utsett utvärderare av penningpolitiken
Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin
Riksbanken förnyar sedel- och myntserien
Förändringar i villkoren för Riksbankscertifikat
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta till 28 dagars löptid har nu avslutats
Utvärdering av värdepappersavveckling i Sverige 2009
Utvärdering av Riksbankens system för betalningsavveckling RIX
Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ingves ställer sig bakom räntebeslutet
50-öringen ogiltig efter den 30 september 2010
Ny bok om Sveriges monetära och finansiella historia
Närvaro på det penningpolitiska mötet
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Två ledamöter kan eventuellt inte närvara på det penningpolitiska mötet på måndag 19 april
Tillfällig kredit till Internationella valutafonden (IMF)
Nyheter i kalendern
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Sambandet mellan konjunkturen och arbetsmarknaden i Sverige
Barbro Wickman-Paraks tal på tisdag är inställt
Riksbankens årsredovisning 2009 nu i tryck
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Riksbanksfullmäktige ställer sig bakom en förnyelse av sedel- och myntserien men avvisar förslaget om 20-kronorsmynt
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
ECB:s månadsrapport mars 2010
Dagens auktion av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 månader har nu avslutats
Karolina Ekholm utnämnd till professor
Utvärdering av Bankgirocentralen BGC AB:s betalningssystem 2009
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Ekonomisk kommentar: Nya finansiella regler och verktyg brådskar
Finanskrisen och lågkonjunkturen präglade Riksbankens verksamhet under 2009
Riksbanken träffar analytiker
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Rättelse
Ändrat datum för det penningpolitiska mötet i juli
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 6 månader har nu avslutats
Nya kalenderuppgifter hösten 2010
Dagens auktioner av lån i svenska kronor med rörlig ränta med löptid på 3 respektive 12 månader har nu avslutats