Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 30 juni 2016

Datum

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV STATSOBLIGATIONER GENOM ANBUDSFÖRFARANDE

Anbudsförfarande den 30 juni 2016
Obligationer

Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083)
Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)

Anbudsdag Torsdag 30 juni 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

1 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1052
1 000 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 1 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052
Maximalt 1 000 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 4 juli 2016
Leverans av Obligationer

Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s

värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 23 juni 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?