Myrdalpriset 2015 till Riksbankens Conny Olovsson och Paul Klein, Stockholms universitet

Datum

Conny Olovsson, Sveriges riksbank, och Paul Klein, Stockholms universitet, har tilldelats Myrdalpriset 2015 för artikeln ”Bör varor och tjänster beskattas lika?” som publicerades i tidskriften Ekonomisk Debatt nr 3, 2015.

Juryns motivering:

Ett väl utformat skattesystem är en förutsättning för en stark arbetsmarknad och god tillväxt. Hur beskattningen av varor och tjänster bäst bör utformas har varit föremål för livlig ekonomisk-politisk debatt och även studerats i den nationalekonomiska litteraturen om optimal beskattning. Bör samma skattesatser gälla för alla typer av varor och tjänster eller bör vissa varor eller tjänster beskattas lindrigare än andra? Paul Klein och Conny Olovsson visar i sin artikel att det sannolikt finns betydande välfärdsvinster förenade med att skattemässigt gynna tjänster i förhållande till varor. Argumenten för en sådan differentiering är särskilt starka när det gäller hushållsnära tjänster som är goda substitut till tjänster som produceras i hemmet. Artikeln är pedagogisk och välskriven och presenterar nya forskningsresultat med stor relevans för den aktuella ekonomisk-politiska debatten.

 

Myrdalspriset instiftades 1983 som en hyllning till professor Gunnar Myrdal på hans 85-årsdag. Priset utdelas varje år av Swedbank för bästa artikel under året i Nationalekonomiska Föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. Juryn utgörs för närvarande av Anna Breman, chefekonom på Swedbank och tillika juryns ordförande, professor Bertil Holmlund, reporter Viktor Munkhammar och professor Hans Wijkander.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?