Riksbankens utredning om Stibor

Datum

Riksbanken har följt den svenska referensräntan Stibor sedan 2007 och hösten 2011 inleddes en mer ingående utredning. Resultaten från den presenteras nu i en Riksbanksstudie. Utifrån den empiriska undersökningen som ingår i utredningen finns det inte några tecken på manipulation av Stibor. Det finns dock ett antal brister i ramverket kring Stibor. Det saknas exempelvis en aktör som har ett övergripande ansvar för Stibor och samtidigt saknas en tydlig struktur för styrning och kontroll. Transparensen kring prissättningen av Stibor är dessutom bristande och det är svårt att verifiera hur referensräntan bestäms, framför allt för längre löptider. Riksbanken rekommenderar därför att Stibor reformeras för att åtgärda dessa brister i ramverket och stärka förtroendet för referensräntan. Riksbanken lämnar en rekommendation om Stibor i den nu aktuella rapporten Finansiell stabilitet 2012:2.

 

Publikationen kan laddas ned eller beställas via länkarna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?