Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 2 december 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 2 december 2016
Obligationer Statsobligation SGB IL 3108 (SE0004211084)
Statsobligation SGB IL 3112 (SE0008014062)
Anbudsdag Fredag 2 december 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3108
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3112

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3108
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3112

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Tisdag 6 december 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

Stockholm den 25 november 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?