Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik - specialutgåva

Datum

De senaste åren har diskussionerna om vad centralbankerna bör göra intensifierats världen över. Det gäller bland såväl experter på akademiska institutioner som i media, bland politiker och även i en bredare allmänhet. Det beror huvudsakligen på den kris i det finansiella systemet som många länder drabbades av 2007–2009 och de långvariga efterverkningarna av den, men även till viss del på mer långsiktiga utvecklingstendenser i världsekonomin, till exempel innovationer på de finansiella marknaderna och "globaliseringen".

I denna specialutgåva finns specialskrivna artiklar av drygt hälften av de presentationer som gjordes av internationella experter på konferensen "Rethinking the central bank's mandate" som Sveriges riksbank arrangerade den 3–4 juni 2016. Ibland innehåller dessa artiklar fler idéer och analyser än de ursprungliga presentationerna.

 

Konferensen organiserades i ett antal sessioner med olika teman samt en avslutande paneldiskussion. I den första artikeln av denna utgåva sammanfattas alla presentationerna sessionsvis. Sammanfattningen är tänkt att vara lättillgänglig för icke-specialister i ämnet eller de som snabbt vill få en överblick.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?