Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 27 oktober 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 27 oktober 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311).
Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071).
Anbudsdag Torsdag 27 oktober 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047.
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057.
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047.

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057.
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 31 oktober 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 21 oktober 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?