ESRB varnar Sverige om sårbarheterna på bostadsmarknaden

Datum

Europeiska systemrisknämnden (ESRB), EUs makrotillsynsorgan, har idag varnat åtta EU-länder om sårbarheter på deras respektive bostadsmarknader. Ett av dessa länder är Sverige. De främsta sårbarheterna för Sverige bedöms vara de snabbt stigande bostadspriserna, vilka ESRB menar framstår som övervärderade, samt hög och stigande skuldsättning, särskilt bland vissa grupper av hushåll.

ESRB noterar att det, utöver cykliska faktorer, också finns strukturella faktorer bakom denna utveckling. Vissa av dessa är utanför myndigheternas direkta kontroll, t.ex. demografiska förändringar, urbaniseringen och starka inkomstökningar. Andra faktorer kan dock myndigheterna kontrollera, som skatteregler för fastigheter samt utbudsbegränsningar (t.ex. en starkt reglerad hyresmarknad och hinder för nybyggnation). ESRB menar att om orsakerna till dessa sårbarheter inte hanteras med strukturella reformer, så kan makrotillsynsåtgärder användas för att förstärka motståndskraften i det finansiella systemet och hushållens balansräkningar.

 

"Det är utmärkt att ESRB gör denna typ av analys. Vad gäller varningen till Sverige, är den väl i linje med Riksbankens syn. Vi har betonat att det behövs en kombination av åtgärder, inom flera olika politikområden. Riskerna på den svenska bostadsmarknaden har också uppmärksammats av flera internationella organisationer, och nu alltså även av ESRB, vilket är bra", säger riksbankschef Stefan Ingves.

ESRB vill förbättra tillgången till statistik om fastighetsmarknaderna

ESRB publicerar idag också en rekommendation om att åtgärda statistikbrister för såväl bostadsmarknaden som den kommersiella fastighetsmarknaden i EU-länderna. Rekommendationen syftar till att etablera ett harmoniserat ramverk för övervakningen av fastighetsmarknaderna inom EU. Den specificerar därför ett antal gemensamma indikatorer som de nationella makrotillsynsmyndigheterna rekommenderas att övervaka.

ESRB-rapport om makrotillsynsfrågor i en lågräntemiljö

Låga räntor under lång tid och strukturella förändringar i EUs finansiella system påverkar de finansiella marknaderna och realekonomin. ESRB publicerar idag en rapport om vilka risker detta kan medföra från ett makrotillsynsperspektiv och tänkbara åtgärder för att förebygga och minska dessa risker.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?