Riksbanksstudie: De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker

Datum

Riksbanken har under en längre tid bedömt att de svenska storbankerna har betydande strukturella likviditetsrisker. Svenska storbanker har en större obalans mellan löptider på tillgångar och skulder jämfört med många andra europeiska banker. I den här Riksbanksstudien kartläggs de svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker. Studien analyserar också hur dessa risker kan minskas.

Bland de åtgärder som skulle kunna minska svenska storbankers strukturella likviditetsrisker finns ökad transparens i bankernas verksamheter, skärpta regelverk, ytterligare regleringsmått, incitament till längre räntebindningstid hos bankernas kunder samt att utreda om lagen om säkerställda obligationer behöver ändras.

 

Riksbanksstudien innehåller tre separata artiklar:

 

  • I den första artikeln jämförs de svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker med andra europeiska bankers strukturella likviditetsrisker. I artikeln diskuteras även var på balansräkningen som de svenska storbankernas risker uppstår.
  • I den andra artikeln diskuteras vad reglerare världen över har gjort sedan finanskrisen för att minska likviditetsriskerna i banker, och vilka alternativ som står till buds om de skulle vilja minska dessa risker ytterligare.
  • I den tredje artikeln analyseras de svenska storbankernas bolåneverksamhet och vilka alternativ som finns om man vill förlänga löptiden på bankernas säkerställda obligationer.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?