Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 2 september 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 2 september 2016
Obligationer Statsobligation SGB IL 3102 (SE0000317943)
Statsobligation SGB IL 3109 (SE0005703550)
Anbudsdag Fredag 2 september 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3102.
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3109.
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3102.

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3109.
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Tisdag 6 september 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

Stockholm den 26 augusti 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?