Värdefull inblick ska leda till förbättringar

Datum

Verksamheten vid Riksbankens forskningsenhet har utvärderats av fyra erkända akademiska forskare. En av dessa, Greg Udell, Indiana University, besökte Riksbanken i början av oktober för att presentera resultatet av utvärderingen. Tor Jacobson, tf forskningschef, berättar mer.

Bild på Tor jacobsonUnder några dagar i maj i år besöktes Riksbanken av Greg Udell, Indiana University, Frank Smets, Europeiska centralbanken, Jonathan Wright, Johns Hopkins University, och Rodney Ramcharan, University of Southern California. Deras uppdrag var att utvärdera forskningsenhetens produktivitet, sett till möjligheterna att tillhandahålla ett bra policystöd för Riksbankens analysarbete, och forskningens kvalitet i ett internationellt perspektiv.


Tidigare forskningschef och nuvarande tf chef för forskningsenheten Tor Jacobson, varför satsar Riksbanken på en sådan här utvärdering?

– Vi tycker att det är oerhört värdefullt att vår verksamhet kan granskas så ingående av en kommitté bestående av erkända akademiska forskare med stor erfarenhet av centralbanksverksamhet. Det krävs den här typen av detaljerade inblickar för att få fram väl underbyggda förslag till förbättringar. Därför tror vi att mindre frekventa, men mer genomgripande utvärderingar, som denna, kan vara mer givande än motsatsen.

 

Under sommaren sammanställdes en skriftlig rapport av gruppens analyser och slutsatser. I början av oktober presenterade Greg Udell dessa vid ett seminarium för en skara intresserade medarbetare och chefer på Riksbanken.

 

Bild på Greg Udell

 

Vad är ditt första intryck av rapporten?

– Rapportens allmänna bedömning av forskningsenheten är positiv. Men man lyfter också fram en rad möjliga åtgärder som skulle kunna öka enhetens effektivitet i ännu högre grad när det gäller forskningen och framtagningen av underlag. Detta gäller framför allt för den viktiga integrationen mellan forskning och policy. Under de kommande månaderna ska vi gå igenom rapporten noggrant och ta fram en handlingsplan där vi prioriterar bland de föreslagna åtgärderna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?