EBA redovisar stresstester av europeiska banker

Datum

Den europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerar idag resultaten av stresstesterna för de europeiska bankerna. Syftet är att bedöma bankernas motståndskraft mot en ogynnsam marknadsutveckling. Årets stresstest omfattar 51 banker i Europa, vilket innebär att 70 procent av banksektorn täcks in. För svensk del ansvarar Finansinspektionen för de stresstest där de fyra svenska storbankerna ingår.

 

För vidare information se Finansinspektionens samt EBA:s webbplatser.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?