Finansieringen av IMF har förstärkts

Datum

I december 2010 beslutade den Internationella valutafondens (IMF) medlemsländer om ett antal reformer som påverkar styrningen och utlåningskapaciteten i IMF. Sveriges riksdag godkände dessa reformer 2011 men för att beslutet skulle träda i kraft krävdes godkännande av medlemsländer som tillsammans håller 85 procent av röststyrkan i IMF. Detta villkor uppfylldes först i december 2015 då USA:s kongress godkände reformerna. Beslutet trädde formellt i kraft i slutet av januari 2016.

En av reformerna innebär en dubblering av medlemsländernas s.k. kvoter som bestämmer ländernas röststyrka och finansieringsåtaganden. Kvotresurserna kan liknas vid ett insatskapital i IMF. I praktiken fungerar det som ett lånelöfte eller en garanterad kreditlina. IMF kan således be Riksbanken att tillhandahålla medel från valutareserven, upp till det belopp som utlovats, då man behöver dem för sin vidareutlåning till andra länder. Beslutet innebär att Sveriges insatskapital i IMF ökar med 2035 miljoner SDR till 4430 miljoner SDR (motsvarade ca 52 miljarder kronor till dagens växelkurs).

 

Reformen innebär också att ett antal tillväxtländer får relativt större kvoter och därmed en ökad röststyrka som ett resultat av deras ökade betydelse i världsekonomin. Efter kvotökningen minskar Sveriges röststyrka i IMF från 1 procent till 0,93 procent.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?