Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 1 september 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 1 september 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Anbudsdag Torsdag 1 september 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054.
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057.
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054.

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057.

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 5 september 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

Stockholm den 26 augusti 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?