Nyheter 2008

Datum Rubrik
Frågor och svar kring den finansiella oron
Referensräntan fastställd till 2 procent
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
ECB:s månadsrapport december 2008
Lärdomar av den svenska bankkrisen på 1990-talet
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Från lokal till global – dagens finanskris sedd i ljuset av gårdagens
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 84 dagar har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Tillförordnade chefer
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Lars Nybergs tal i Chile den 6 november
Nytt publiceringsdatum för årets andra Finansiella stabilitetsrapport
Dagens auktion av lån i svenska kronor med företagscertifikat som säkerhet har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 1 månad har nu avslutats
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens emission av Riksbankscertifikat med en veckas löptid är nu avslutad
Villkoren för emissionen av riksbankscertifikat den 21 oktober
86 procent nöjda med sin arbetssituation
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 3 månader har nu avslutats
Dagens auktion av lån i amerikanska dollar med löptid på 3 månader har nu avslutats
Uppdaterad 14 oktober 2008: Villkor för nya lån i dollar och i kronor
Ekonomipriset 2008 tilldelas Paul Krugman vid Princeton University, NJ, USA
Finansoron - ljus i tunneln efter helgens möten i Washington
Ekonomisk kommentar: Ge IMF en starkare roll att främja finansiell stabilitet i världsekonomin
Kaupthing Edge avvecklas
Dagens auktion av lån i svenska kronor med löptid på 6 månader har nu avslutats
Ändrade villkor för dagens auktion på 100 miljarder med löptiden sex månader
Längre öppethållande i betalningssystemet RIX
Villkor för Riksbankens sex-månaderskrediter i svenska kronor per 8 oktober 2008
Resultatet av dagens auktion av lån i svenska kronor
Betalningssystemet havererade inte
Villkor för Riksbankens lånefacilitet i svenska kronor
Riksbanken väntar med att produktionssätta ny teknisk plattform för betalningssystemet
Resultatet av dagens dollarauktion
Ny rapport om kontantanvändningen i Sverige
Villkor för Riksbankens kredit i amerikanska dollar
ECB:s månadsrapport september 2008
Riksbanken anordnar forskningskonferens
Den svenska finansmarknaden 2008
Specialprägling på 1-kronan 2009
Nya kalenderuppgifter våren 2009
Ekonomisk kommentar: Bostadspriser och samhällsekonomin av Peter Sellin och Karl Walentin
Ekonomisk kommentar: Realräntan i Sverige av Björn Lagerwall
Referensräntan fastställd till 4,50 procent
Penning- & valutapolitik nr 2 2008
ECB:s månadsrapport juni 2008
Inbjudan Pressträff om IMF:s syn på den svenska ekonomin den 2 juni
Jesper Lindé till Federal Reserve
Ekonomisk kommentar: Så påverkas inflationen av att oljepriset stiger
Betalningssystemet RIX fungerar återigen normalt
Driftstörningarna i betalningssystemet RIX lösta
Driftstörningar i RIX-Systemet
Ekonomisk kommentar: Ingves om penningpolitisk kommunikation
Nytt Working Paper: The Monetary Policy Decision-Making Process and the Term Structure of Interest Rates av Hans Dillén
Stort förtroende för Riksbanken
Stefan Ingves i Heta stolen på di.se
IMF bör vässa sina verktyg
Vinstutdelning till staten för 2007
Riksbankens årsredovisning nu i tryck
Riksbanken anordnar idag den 31 mars ett seminarium om penningpolitisk kommunikation
www.riksbank.se har fått nytt ansikte!
Riksbanken publicerar underlag för utvärdering av penningpolitiken
Nya kalenderuppgifter hösten 2008
Riksbanken klarar målen 2007