Den svenska finansmarknaden 2016

Datum

Hur fungerar den svenska valutamarknaden? Vad är skuggbanker? Varför minskar kontantanvändningen i Sverige?

Svaren på dessa frågor och många andra finns i den årliga rapporten Den svenska finansmarknaden. Publikationen beskriver olika uppgifter och funktioner i det svenska finansiella systemet. Den delas in i tre avsnitt: finansiella marknader, finansiella intermediärer och finansiell infrastruktur.


Med denna rapport vill Riksbanken bidra till ökad kunskap om det finansiella systemet och dess funktioner. Publikationen är tänkt både som uppslagsbok för den som är i behov av statistisk information och som lättare lärobok för den som vill lära sig mer om det svenska finansiella systemet.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?