Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 augusti 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 18 augusti 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083)
Statsobligation SGB 1058 (SE0005676608)
Anbudsdag Torsdag 18 augusti 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 1 250 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1052
1 250 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1058
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 1 250 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052 

Maximalt 1 250 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1058

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndagen den 22 augusti 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den12 augusti 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?