Lån till IMF för utlåning till låginkomstländer

Datum

Riksdagen har godkänt att Riksbanken ska kunna låna ut 5,8 miljarder kronor till Internationella valutafonden (IMF), för vidareutlåning till låginkomstländer under IMF:s Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT).

PRGT är IMF:s utlåningsfacilitet för 69 låginkomstländer och där utlåningen sker till subventionerad ränta. Finansieringen av PRGT är uppdelad i två delar – lånemedel och subventionsmedel. Vissa av IMF:s medlemsländer bistår med lånemedel mot ränta. När IMF i sin tur lånar ut pengarna till låginkomstländer är räntan noll eller mycket låg. För att finansiera skillnaden mellan räntan som bidragande länder erhåller och den låga ränta som låginkomstländerna betalar behövs ytterligare finansiering, den så kallade subventionsdelen.

 

Sverige har historiskt varit mycket positiva till IMF:s arbete med låginkomstländer och har bidragit generöst till subventionsdelen av PRGT, men har aldrig tidigare bidragit med lånemedel. Många av de finansiellt starka medlemsländerna i IMF bidrar redan med låneresurser till PRGT, men IMF ser nu ett ökat behov och har därför bett Sverige om lånemedel. Riksbanken kommer som finansiell motpart till IMF i Sverige under våren att inleda avtalsförhandlingar med IMF i enlighet med det mandat som givits av riksdagen.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?