Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 10 november 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 10 november 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083).
Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461).
Anbudsdag Torsdag 10 november 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1052.

750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1054.
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052.
Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054.

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 14 november 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 4 november 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?