Nyheter 2015

Datum Rubrik
Referensräntan fastställd till noll procent
Sedel- och myntutbytet – viktiga datum 2016
Kalenderuppgifter för 2016
Riksbanken tar över beräkningen av KIX-vikter
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 december 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 17 december 2015
Ekonomisk kommentar: Vägen mot en bättre fungerande valutamarknad
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 10 december 2015
Ekonomisk kommentar: Hur kan centralbanker bäst använda sig av Big Data?
IMF:s rapport om Sveriges ekonomi
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 3 december 2015
Hur kan penningpolitiken ta hänsyn till osäkerhet och risk?
Två ekonomiska kommentarer: Effekter av höga värderingar och låga räntor på den finansiella stabiliteten
Den svenska betalningsmarknaden i förvandling
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 26 november 2015
Varför har inflationen varit så låg?
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 19 november 2015
Ingves och Ohlsson i utfrågning om penningpolitiken
Allt fler vet allt mer om sedel- och myntutbytet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 12 november 2015
Ekonomisk kommentar: Hur står sig Riksbankens omvärldsprognoser?
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 5 november 2015
Finansdepartementets förslag om ny bestämmelse om amorteringskrav
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 29 oktober 2015
Ny film om riksbankshuset
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 22 oktober 2015
Riksbankens köp av statsobligationer – hur fungerar de?
Angus Deaton får ekonomipriset 2015
Baselkommittén prioriterar riskvägda tillgångar i slutförandet av Basel III-regelverket
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 15 oktober 2015
Ingves och Jansson deltar vid IMF:s årsmöte
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 8 oktober 2015
Ekonomisk kommentar: Hur långt kan reporäntan sänkas?
Pressinbjudan: Den 1 oktober kommer de första nya sedlarna
Riksbanken publicerar IMF:s utlåtande om Sveriges ekonomi
Pressträff om IMF:s syn på Sveriges ekonomi tisdag 29 september
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 1 oktober 2015
Ingves och Skingsley i utfrågning om penningpolitiken
Utbudet av bostäder i Sverige
Makrotillsyn – effekterna på ekonomin och interaktionen med penningpolitiken
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 24 september 2015
Blir den nya 2-kronan ogiltig efter nio månader?
Ränta och inflation i ljuset av Irving Fisher
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Broschyr om utbytet av sedlar och mynt skickas ut till alla hushåll
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 17 september 2015
Riksbanken ordnar workshop om big data
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 10 september 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 4 september 2015
Ekonomisk kommentar: IMF:s utlåning - hur fungerar det?
Riksbanken förlänger låneavtalet med IMF
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 27 augusti 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 20 augusti 2015
Den svenska finansmarknaden 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 13 augusti 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 30 juli 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 juli 2015
Därför är det viktigt att inflationen stiger mot målet
Myndigheternas gemensamma underlag till Finansiella stabilitetsrådet
Riksbankens underlag till Finansiella stabilitetsrådet
Referensräntan fastställd till noll procent
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 3 juli 2015
Möt Kerstin af Jochnick och Martin Flodén i Almedalen
Kalenderuppgifter första halvåret 2016
Sveriges nya sedlar på väg
Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 15 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 25 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 18 juni 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 11 juni 2015
Ekonomisk kommentar: Hur påverkas samhällsekonomin av makrotillsynsåtgärder?
Två ekonomiska kommentarer: Analyser av räntebindningstid och skuldkvotstak
Riksbanken löser in minnesmynt
Ekonomisk kommentar: Finansiella risker i hushållssektorn
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 4 juni 2015
Finansiell stabilitetsrapport får ny form
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 28 maj 2015
Hur mäts inflationen?
Gemensamt ansvar för finansiell stabilitet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 21 maj 2015
Allmänna villkor för Riksbankens köp av statsobligationer 2015:3
Ekonomisk kommentar: Den senaste tidens inflationsutfall och prognoser
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 7 maj 2015
Ny statistik ger bättre analysunderlag
Ingves kommenterar FI:s beslut om amorteringskravet
Ekonomisk kommentar: Företagsundersökningen kompletterar andra beslutsunderlag
Höga betyg för Riksbanken som arbetsplats
Penningpolitiska rapporten får ny form
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 23 april 2015
Ekonomisk kommentar: Sveriges sparöverskott stabilt i många år – men var finns pengarna?
Amorteringskrav ett steg i rätt riktning
Ingves och Jansson deltar vid Internationella valutafondens (IMF:s) vårmöte
Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv
Riksbanken och SCB fördjupar samarbetet kring statistik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 april 2015
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 9 april 2015
Nya modeller för nowcasting
Riksbankens årsredovisning 2014
Den moderna centralbankens mandat och diskussionen efter krisen
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 mars 2015
Effects of unconventional monetary policy: theory and evidence
Nytt nummer av tidskriften Penning- och valutapolitik
Allmänna villkor, anmälningsblankett och bekräftelse för Riksbankens köp av statsobligationer 2015:2
Redogörelse för penningpolitiken 2014
Använd dina mynt redan nu!
ESRB-rapport om reglering av finansiella instituts innehav av statspapper inom EU
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 12 mars 2015
Ingves och af Jochnick i utfrågning om penningpolitiken: Vi slår vakt om inflationsmålet
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 5 mars 2015
Många vet att vi får nya sedlar och mynt – men inte när
Förändringar i det finansiella systemet – vilka blir konsekvenserna?
Betalningsrådet ser över betalningsstatistik
Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 26 februari 2015
Allmänna villkor och anmälningsblankett för Riksbankens köp av statsobligationer
Riksbankens remissvar på Kontanthanterings-
utredningens betänkande
Pressinbjudan: De nya sedlarna och mynten visas upp
Riksbankens verksamhet 2014: Expansiv penningpolitik för att få fart på inflationen
Ekonomisk kommentar: Svenska hushållens skuldsättning – uppdatering för 2014