Rättelse av tabell i Penningpolitisk rapport

Datum

Ett fel har upptäckts i tabell 2 i den penningpolitiska rapporten och följaktligen i tabell 1 i pressmeddelandet till det penningpolitiska beslutet. Det gäller prognoserna för KPI och HIKP 2017 och 2018 samt KPIF 2018. De korrekta siffrorna är angivna med fet stil i tabellen nedan.

Rapporten och pressmeddelandet har nu uppdaterats med rätt versioner. Excelunderlagen till diagrammen i rapporten var korrekta vid publiceringen och har inte ändrats.

 

Rätt tabell:

Tabell 2. Inflation

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 2015201620172018
KPI 0,0 1,1 (1,0) 1,8 (1,7) 2,6 (2,6)
KPIF 0,9 1,5 (1,5) 1,9 (1,8) 2,1 (2,0)
KPIF exkl. energi 1,4 1,6 (1,5) 1,8 (1,8) 2,1 (2,1)
HIKP 0,7 1,2 (1,2) 1,9 (1,8) 2,0 (2,0)

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU-harmoniserat index för konsumentpriser.

Källor: SCB och Riksbanken

Felaktig tabell:

Tabell 2. Inflation

Årlig procentuell förändring, årsgenomsnitt

 2015201620172018
KPI 0,0 1,1 (1,0) 1,7 (1,7) 2,5 (2,6)
KPIF 0,9 1,5 (1,5) 1,9 (1,8) 2,0 (2,0)
KPIF exkl. energi 1,4 1,6 (1,5) 1,8 (1,8) 2,1 (2,1)
HIKP 0,7 1,2 (1,2) 1,8 (1,8) 1,9 (2,0)

Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. HIKP är ett EU-harmoniserat index för konsumentpriser.

Källor: SCB och Riksbanken

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?