För- och nackdelar med olika målvariabler och intervall

Datum

Riksbanken diskuterar i en studie för- och nackdelar med olika tänkbara prisindex som målvariabel liksom ett intervall kring inflationsmålet.

Riksbanken har använt inflationstakten mätt med KPI som målvariabel sedan inflationsmålet infördes 1995. Ända sedan dess, men särskilt under senare tid, har valet av målvariabel diskuterats. Skälet är att förändringar i reporäntan – via hushållens bolåneräntor – ger en direkt effekt på KPI-inflationen som inte har med det underliggande inflationstrycket att göra. Effekten går åt "fel håll" på så sätt att räntesänkningar i syfte att få upp inflationen istället leder till att KPI-inflationen på kort sikt sjunker ytterligare, när kostnaderna för hushållens bostadslån sjunker.

 

Några naturliga alternativ till KPI-inflationen som målvariabel är inflationen mätt med KPIF (KPI med fast ränta) eller HIKP (EU:s harmoniserade index för konsumentpriser). Att byta målvariabel till KPIF eller HIKP eller återinföra ett toleransintervall skulle kunna få konsekvenser för hur Riksbanken kommunicerar penningpolitiken och bygger förtroende för inflationsmålet, men det skulle inte ändra grunddragen i den förda penningpolitiken.

 

Eventuella förändringar behöver föregås av en bred och öppen diskussion. Denna studie är tänkt som ett underlag för en sådan diskussion. Riksbankens direktion och tjänstemän kommer under hösten att föra samtal om frågorna med andra myndigheter och organisationer.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?