Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 15 december 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 15 december 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1054 (SE0003784461)
Statsobligation SGB 1053 (SE0002829192)
Anbudsdag Torsdag 15 december 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CET) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp)

500 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1054
500 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB 1053

Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1054
Maximalt 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1053

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CET) på Anbudsdagen.
Leverans- och likviddag Måndag 19 december 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

Stockholm den 9 december 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?