Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 29 september 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 29 september 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1052 (SE0002241083)
Statsobligation SGB 1057 (SE0004869071)
Anbudsdag Torsdag 29 september 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1052
750 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1057
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1052
Maximalt 750 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1057
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 3 oktober 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 23 september 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?