Marianne Nessén på Feds konferens i Jackson Hole

Datum

Bild på Marianne Nessén. Foto Petter KarlbergMarianne Nessén, chef för avdelningen för penningpolitik, är just hemkommen från Jackson Hole där hon har deltagit i Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium.

 

Varje år arrangerar Kansas City Fed en konferens med deltagare från hela Federal Reserve systemet, FOMC, samt med forskare och utländska gäster. Alla medlemmar

FOMC deltar, inklusive Janet Yellen som höll tal. Även centralbankschefer från övriga världen och framstående ekonomer är med. Riksbankschef Stefan Ingves deltar

alltid och denna gång var till exempel ekonomerna Ben Bernanke, Ken Rogoff, Christopher Sims, Martin Feldstein och John Taylor med.

 

Temat i år var "Designing Resilient Monetary Policy Frameworks for the Future". Fem uppsatser presenterades – om styrsystem, negativa räntor, centralbankers balansräkningar och finansiell stabilitet – med en avslutande paneldebatt. Marianne Nessén var i år inbjuden som så kallad "discussant" på en uppsats om negativa räntor av Marvin Goodfriend från Carnegie-Mellon University. Goodfriend är bekant för dem som är intresserade av Riksbanken eftersom han var en av författarna bakom den senaste externa utvärderingen av penningpolitiken.

 

I uppsatsen "The case for unencumbering interest rate policy at the zero bound" argumenterar han för att centralbanker bör göra förberedelser så att de kan sänka styrräntor långt under noll. Nessén redogjorde i sitt anförande bland annat för Riksbankens och andra europeiska centralbankers erfarenheter med negativa styrräntor. Så småningom kommer en konferenssamling där bland annat Nesséns inlägg är med.

 

"Det är alltid värdefullt att Riksbanken deltar i den här typen av sammanhang där vi träffar utländska kollegor och framstående forskare. Genom att diskutera med dem får man ofta värdefulla insikter. Just Jackson Hole är lite unikt i och med att det är så många beslutsfattare där samtidigt", säger Marianne Nessén.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?