Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer, anbudsdag 16 september 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsförfarande den 16 september 2016
Obligationer Statsobligation SGB IL 3108 (SE0004211084)
Statsobligation SGB IL 3109 (SE0005703550)
Anbudsdag Fredag 16 september 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3108
375 miljoner SEK ± 250 miljoner SEK i utgåva SGB IL 3109
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp)

Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3108
Maximalt 375 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB IL 3109

Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Tisdag 20 september 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

Stockholm den 9 september 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?