Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande, anbudsdag 9 juni 2016

Datum

Särskilda villkor för Riksbankens köp av statsobligationer genom anbudsförfarande

Anbudsdag 9 juni 2016
Obligationer Statsobligation SGB 1047 (SE0001149311)
Statsobligation SGB 1059 (SE0007125927)
Anbudsdag Torsdag den 9 juni 2016
Anbudstid 09.00-10.00 (CEST) på Anbudsdagen
Efterfrågad volym (motsvarande nominellt belopp) 1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1047
1 500 miljoner SEK ± 500 miljoner SEK i utgåva SGB 1059
Högsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1047
Maximalt 1 500 miljoner SEK per anbud i utgåva SGB 1059
Lägsta tillåtna anbudsvolym (motsvarande nominellt belopp) 50 miljoner SEK per anbud 
Förväntad tilldelningstidpunkt Senast 10.10 (CEST) på Anbudsdagen
Leverans- och likviddag Måndag 13 juni 2016
Leverans av Obligationer Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383

 

 

 

 

 

Stockholm den 3 juni 2016

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?